Datadriven marknadsföring Smart data Smarta beslut

Vad är datadriven marknadsföring?

Datadriven analys med Dun & Bradstreet

Datadriven analys med Dun & Bradstreet

 

  • Dun & Bradstreet har relevant och ständigt uppdaterad information som gör att kunderna med hjälp av avancerade analyser bland annat kan integrera segmenteringsmodeller i kundregister, ta fram mer kompletta prognoser och identifiera potential bland de befintliga kunderna.
  • Dun & Bradstreet har både demografiska data om befolkningens ålder, familj, adresser, köpkraft samt annan profilinformation som beskriver attityder, värderingar, drivkrafter och livsstil som kan användas för mer effektiv kommunikation.
  • Dun & Bradstreet har även tillgång till företagsinformation, bland annat i form av kontaktuppgifter, finansiella data och egna modeller och prognoser.

Datadriven marknadsföring hjälper företagen att ta fram rätt budskap till rätt målgrupp – med effektivare kampanjer och bättre avkastning som resultat. Varför gissa när man kan veta?

Datadriven marknadsföring har inte alltid varit en självklarhet. Instinkt och magkänsla, blandat med en stor skopa kreativitet är det klassiska receptet som många marknadsförare har förlitat sig på genom historien. Med varierande framgång. Den amerikanska affärsmannen John Wanamaker ska redan under 1800-talet ha sagt: ”Half the money I spend on advertising is wasted, the trouble is I don’t know which half”.

Missa inte: Genvägen till en datadriven verksamhet

Även om marknadsförare alltid har haft tillgång till någon form av data har de ofta handlat i blindo när det kommer till hur de når ut med sina budskap. Mycket krut har lagts på en kreativ idé, som de sedan försökt sprida till så många människor som möjligt. Även till de som inte alls är intresserade av företagets produkter eller tjänster, vilket många gånger har gett en onödigt låg avkastning på marknadsföringspengen.

Men spelreglerna har förändrats i och med digitaliseringen av samhället. Nu kan data från allt ifrån företagens egna lojalitetsprogram, till klickstatistik på hemsidor och kundernas köp i webbutiken kopplas till information från olika register och bearbetas till unika insikter genom avancerade analysverktyg. Marknadsföring har gått från konstform till vetenskap, där dataflödet gör det möjligt att identifiera exakta målgrupper för specifika budskap – och sedan mäta resultatet av olika kampanjer.

Missa inte: Dun & Bradstreet ger sina bästa tips

– Det finns många definitioner av begreppet ”datadriven marknadsföring”, men kärnan i begreppet är att använda data för att förstå exakt vem man ska kommunicera med, vid vilken tidpunkt, i vilken kanal och med vilket budskap. Det handlar om att samla in och analysera all tillgänglig data om sina kunder för att kunna genomföra en mer effektiv bearbetning av dem, säger Rikard Candell.

Datadriven marknadsföring ger effektivare kampanjer

Ja, när information om målgrupperna nu fullkomligt sköljer in över företagen behöver de inte längre lita till att en ”Don Draper-typ” – reklamgurun från tv-serien Mad Men – ska sätta pekfingret i luften och förklara hur den senaste snilleblixten kommer bli en försäljningssuccé i nästa kampanj. Minst lika viktigt som en stark kreativ idé är att samla in och analysera relevant data om målgruppen. Ett arbete som många gånger handlar om att omvandla big data till smart data – det vill säga om att sortera ut relevant data ur en ofta mycket stor mängd tillgängliga källor.

– Många företag drunknar i komplexiteten när det finns så pass mycket information i flera olika kanaler. Det är därför viktigt att börja i rätt ände, nämligen att tydligt definiera vad det är man vill uppnå. Vill man exempelvis sälja mer till befintliga kunder eller vill vi hitta nya? Först efter att man har målsättningen klar kan man få kontroll över sin data och analysera vad man behöver veta för att kunna agera på rätt sätt, säger Rikard Candell.

Allt fler företag har förstått möjligheterna med datadriven marknadsföring och vissa har tagit Dun & Bradstreets hjälp för att reda ut begreppen. Som dataanalysföretag erbjuder Dun & Bradstreet högkvalitativa data om allt från demografi till drivkrafter och hjälper företagen att koppla denna till deras egna data. För det är när tredjepartsdata kopplas till kundens egen CRM-data som magi uppstår på riktigt, enligt Rikard Candell.

– När vi hjälper ett företag att bli mer datadrivet börjar vi oftast med att se över deras befintliga kundstock. Vi kopplar samman vår data, som innehåller information om företag och personer som vår kund saknar, med kundens egna data. Det möjliggör en tydlig segmentering som visar vilka som är de bra kunderna och vad som utmärker dem. Sedan kan vi utöka analysen för att förstå potentialen i marknaden i stort genom att se hur många andra som har samma profil. Efter det kan vi hjälpa företaget att rikta sig direkt till dessa.

 

"Träffsäkerheten i kampanjerna ökar dramatiskt om man kan kombinera sin egen CRM-data med tredjepartsdata. Det handlar om att veta vad man ska leta efter, att få klart för sig vilken data som är relevant."

Rikard Candell, ansvarig för analysenheten på Dun & Bradstreet.

Rätt budskap, till rätt målgrupp med datadriven analys

Ett exempel var när Dun & Bradstreet nyligen hjälpte ett stort svenskt möbelföretag i en kampanj där de ville rikta ett erbjudande direkt till förstagångsflyttare. Möbelföretaget visste vad de skulle erbjuda i sitt första ”flyttpaket” men behövde hjälp att nå rätt målgrupp. Genom att bland annat analysera tidigare flyttregister och väga in saker som terminsstart, ålder och geografi kunde Dun & Bradstreet pinpointa 75 procent av de som skulle komma att flytta hemifrån den kommande terminen. På så sätt kunde möbelföretaget skicka erbjudanden direkt till denna målgrupp.

– Träffsäkerheten i kampanjerna ökar dramatiskt om man kan kombinera sin egen CRM-data med tredjepartsdata. Det handlar om att veta vad man ska leta efter och få klart för sig vilken data som är relevant. Sedan är det ett grundligt analysarbete som kvarstår, säger Rikard Candell.

Han menar att ett nyckeln till ett framgångsrikt datadrivet arbete till mångt och mycket handlar om att skapa rätt företagskultur och att ha rätt personer på rätt plats. Det kan dessutom handla om något så ”självklart” som att koppla ihop olika avdelningars data och se till att de som tidigare har arbetat separat, exempelvis digitala och traditionella kanaler, jobbar tydligare ihop. En annan viktig trend är attribuering, det vill säga att mäta vilken effekt bearbetningen har.

– Det är tydligt att företagen vill bli mer och mer datadrivna även i uppföljningen. Vad gav mest resultat: annonseringen på stan, reklambannern på nätet eller det riktade mejlet ut till kunden? Att vara datadriven handlar mycket om att testa sina kampanjer innan de går ut, och att analysera dem i efterhand, säger Rikard Candell.

Vill du att vi kontaktar dig