CIO:N – NÄSTA CEO? DEL 2

21 aug 2020

Det här är del 2 av Bisnodes insikter om hur man som CIO hanterar de förändrade kraven och utmaningarna, råd om hur CIO:n kan bli en strategisk nyckelperson och varför företagen bör överväga CIO:n vid successionsplaneringen. I del 1 gick vi igenom inställning, utbildning och medarbetarengagemang som förutsättningar för strategisk förändring. Nu kommer vi till själva förändringen, med hjälp av teknologi.  

 

Text: Scott Perry.

 

6. STÄNG AV FÖRÅLDRADE SYSTEM 

Alla vet att föråldrade system är ett stort bekymmer för CIO:er. Men hur många har inte blivit tvungna att bara gilla läget och ge upp sina försök att göra något åt saken? Våra efterforskningar tyder på att det rör sig om ett stort antal. Plötsligt har tre år gått och frågan har fallit mellan stolarna. Varje minut och varje krona som läggs på förlegad teknologi är tid och pengar som du skulle kunna, och borde, investera i innovation.  

 

– Sanningen är att väldigt många företag betalar alldeles för mycket för förlegad IT och infrastruktur, säger Magnus Tjerneld, CEOMissionPoint AB. Genom att inte omförhandla avtal, arkivera den data de inte behöver eller eliminera gamla tjänster slösar de bort stora summor pengar. Du kan få fram en stor del av din innovationsbudget bara genom att minska de onödiga löpande kostnaderna. Om du verkligen vill lyckas måste du frigöra utrymme för att fokusera på strategiska frågor, och inte fastna i driftfrågor. När du stänger av föråldrade system uppnår du båda delar samtidigt. 

 

Lösningen är just att stänga av. CIO:n på ett stort försäkringsbolag gick så långt att han grundade ett team som hade som enda uppgift att stänga av system. Det var allt de gjorde. Hundra avstängningar senare har de eliminerat många av de exponentiella risker som gömmer sig i gammal teknologi, inklusive oförmågan att testa alla de aspekter som varje liten förändring innebär. När teknologin är borta för gott försvinner även en rad bekymmer. Detta är ett område som måste prioriteras.  

 

7. LÄR KÄNNA MOLNET

Många CIO:er har inte flyttat sina organisationer till molnet ännu. Det mentala steget är fortfarande för stort, inte minst när det gäller myten att intern lagring är säkrare. Det stämmer inte. En typisk CIO vill ha kontroll över allt. Men sanningen är att för varje månad du väntar förlorar du allt mer kontroll över framtiden. Det är hög tid nu – om fem år kommer det sannolikt inte att finnas ett enda system att köpa där du får en licens på din egen server. Ingen hade kunnat tro att molnets flexibilitet skulle komma till användning på ett sådant sätt, men coronapandemins vinnare och överlevare har varit de företag som snabbt har kunnat växla om till fjärrarbete. De som inte har haft tillgång till molnet har fått kämpa hårt. 

 

Virtualisering frigör hela din bearbetningskapacitet och ger dig mycket större frihet, vilket är avgörande för att förverkliga potentialen i din data och optimera infrastrukturen. Det hjälper dig att trappa upp eller ner enligt dina behov. Det gör det möjligt att tänka kreativt kring de nya tjänster du kan introducera på marknaden. Det revolutionerar lanseringshastigheten, ger dig flexibilitet att använda många olika språk, exekveringstider och ramverk. Det är API-vänligt, vilket förbättrar interaktionen och samarbetet, eftersom allt fler B2B-integrationer blir API-baserade. 

 

Detta är ett område som lämpar sig för rådgivning från externa oberoende experter. I takt med att du utvecklas och ditt system blir allt mer komplicerat kan en konsult som inte är ute efter att sälja hjälpa dig att uppnå tydlighet, flexibilitet och oberoende. Om du vill sänka kostnaderna, möjliggöra nya tjänster och introducera nya produkter på marknaden är dynamisk infrastruktur i molnet det enda alternativet – här får du åtkomst till de datadrivna beslut som bara storföretagen har haft tillgång till tidigare.     

 

– Många CIO:er är rädda för att släppa taget, menar David Poole, CEO på teknikkonsultbolaget Emergence och grundare av Symphony. De vill fortfarande ha något som de kan se och ta på, eftersom det känns tryggare. Men molnet skulle inte finnas i dag om det inte var säkert. Molnet ger valmöjligheter, flexibilitet och frihet, och det är just de aspekterna ni behöver för att få en öppnare inställning, det steget ni måste ta för att bli ett företag av den nya generationen. En av CIO:ns viktigaste uppgifter nu är att kombinera rätt mikrotjänster, sammanfoga pusslet och säkerställa att alla delar i systemet fungerar tillsammans. Det är en kreativ och progressiv process som kommer att göra CIO:n till företagets viktigaste drivkraft. 

 

8. HITTA RÄTT DATA

Vi på Bisnode vet en hel del om datamärkning och -ontologi efter över två års arbete med att säkerställa att vår produktsvit för risker och krediter fungerar över gränserna för multinationella kunder. Våra dataanalytiker har besökt mängder av seminarier och konferenser där talarna är lyriska över potentialen med AI och maskininlärning – nästan alla föreläsningar handlar om detta. Men utan tydlig, tillförlitlig data är den här spännande utvecklingen överhuvudtaget inte möjlig. Den administrativa arbetsbördan blir enorm. Därför måste du tänka smart. 

 

Inom ett område som direktkredit går det att outsourca hela processen med hjälp av ett system som är utformat enligt dina kriterier. Det innebär att du kan vara på banan mycket snabbt, trygg i vetskapen om att retrospektiva modeller har bevisat att din investering håller. På andra områden behöver du fortfarande ha tillräckligt djupa kunskaper om verksamheten för att veta vilken data som kommer att vara viktig för er. Det skulle kunna handla om allt från det faktum att era leverantörer också har sina egna leverantörer ... till flaskhalsar i betalningsprocesserna ... till vad man bör förvara i kylen när det är varmt ute ... till vilka kunder ni ska släppa och vilka marknadsföringskampanjer ni ska satsa på  – det finns oändligt många alternativ. De flesta företag mår bäst av att köpa in databearbetningen i stället för att bygga egna system – utvecklingen går helt enkelt för snabbt. Fokusera på att hitta värde. Det administrativa arbetet är ett helt eget expertområde. 

 

– Att bara förfoga över data ger inte så mycket, säger Marcell Vollmer, Chief Innovation Officer på Celonis. Du kan ha tillgång till miljontals böcker på läsplattan, men det finns inget egenvärde i det. Värdet uppstår först när du får rätt rekommendationer kring vad du ska göra med din data, det vill säga rätt bok för just dina behov. Det jag tycker är spännande är att dataflödena ger ett helt nytt perspektiv på hur ditt företag fungerar. Vi kallar det för ”process mining”, det är som en röntgenteknik som ger transparens och insikt. 

 

Dave Pearson, CIO på SYKES, säger:  

– Nästa steg, den ultimata utvecklingen, är att varje företag har en egen plattform. En affärsplattform med data som flödar från varje enskild komponent, från online till offline, logistik, interaktioner – till och med analoga utbyten som samtal, som vi tidigare inte har haft åtkomst till, kan nu transkriberas. De här ”digitala resterna”, som vi kallar dem, är av stort värde. Men det finns så stora mängder av dem att det krävs maskinintelligens för att analysera dem. Det är nästa utvecklingsnivå – och anledningen till att företag som Amazon, Twitter, Netflix och Facebook är så framgångsrika. Deras tillgång till data via sina egna plattformar är enorm. 

 

9. EXPERIMENTERA

Goda nyheter: Det finns ingen, någonstans, som föreslår att CIO:n ska satsa stort på ett gigantiskt, tidskrävande projekt som kommer att pågå under de närmaste tio åren. Det kommer aldrig att kunna slutföras. Tänk mindre, experimentera, och låt saker och ting växa. Se vad som väntar bakom nästa krök. Testa A, testa B, men låt det gå snabbt, misslyckas snabbt, lyckas snabbt – med data kan du jobba på ett metodiskt sätt. Inse att du kan misslyckas på ett bra sätt inom det här området, om du lär dig något av misslyckandet. Inse att det är ett tecken på styrka att veta när det är dags att säga stopp. Slutför inte projekt för sakens skull, utan dra i bromsen och anpassa dig till en verklighet i förändring. Satsa på små, välriktade projekt på mellan sex månader och två år som kan leda till nästa steg i utvecklingen. Även detta är en stor fördel med molnets flexibilitet: Du har tillgång till API:er och mikroservrar som ger dig möjligheter som företagsprogrammen inte kan erbjuda. 

 

– Om vi tittar på Workday så tog grundarna ett stort kliv för 15 år sedan, med en begränsad mängd kunskap men med mängder av kreativitet, entreprenörsanda och tro på sig själva, berättar Oliver McKenna, CTO Northern EuropeWorkday. De hade en vision, en tanke om de underliggande strukturer som krävdes för att sammankoppla anställda, löner, prestation och så vidare. De byggde en plattform i världsklass från grunden. De kanske inte satt inne med alla svar, men poängen är att de inte behövde ha alla svar. De hade ett ständigt fokus på kunden, och bit för bit byggde de ett system baserat på framgångar och kundernas feedback. Det är precis ett sådant team av likasinnade individer som du vill ha vid din sida, som kompletterar och utmanar dina idéer – det är helt ovärderligt. Den här plattformen servar nu 3 500 företag och 50 miljoner anställda i hela världen. 

 

Om du är CIO och klarar att genomföra de här nio stegen är chansen stor att du på mycket kort tid kommer att få djup och ingående kunskap om verksamheten. Du kommer att bli respekterad och knyta kontakter inom hela företaget. Du får bättre förutsättningar än någon annan att förstå vart organisationen är på väg och varför. Du kommer att ha bättre åtkomst än någon annan till de verktyg och den information som de allra viktigaste strategiska besluten bygger på. Du kommer att ha tillgång till snabba insikter. I sämsta fall blir du en av CEO:ns närmast förtrogna. I bästa fall får du förutsättningar att ersätta henne/honom när tiden är inne. Är det du som är arvinge till tronen och hela kungariket? Har styrelsen insett den här möjligheten? Har du gjort det?