Smarta beslut Datadriven marknadsföring

CIO:N – NÄSTA CEO?

21 aug 2020

Därför bör styrelser och direktörer överväga sin CIO vid successionsplaneringen ... Och nio faktorer som kommer att förvandla CIO:n till en kraft att räkna med.

Text: Scott Perry.
 
Vi har väl alla hört uttrycket ”data är den nya oljan”. Att vi befinner oss i början av en fjärde industriell revolution är det nog ingen som ifrågasätter. Data är synonymt med makt, eftersom kunskap är makt. Den ger dig möjlighet att se världen som den verkligen är och agera smartare. Det handlar bara om att kunna extrahera all denna data och omvandla den till något användbart. Något som tidigare har visat sig vara både svårt och dyrt, och många företag har upplevt tanken på anpassning och utveckling som skrämmande. Men det är på det här området som framtiden kommer att avgöras, det är här företag och individer antingen kommer att lyckas eller gå under. Hur snabbt och hur skickligt du agerar kommer sannolikt att avgöra ditt öde. Och det finns en befattning som har mest att vinna (eller förlora) på den här övergången: CIO:n. Klarar hen utmaningen?

Vi kallar det ”CIO”. På ert företag har ni kanske en CTO, eftersom terminologin varierar mellan olika företag och regioner. Här på Bisnode har vi till exempel ingen officiell CIO, men vår CTO har en CIO-liknande roll. Andra har en CDO, där D:et kan stå för Data eller Digital. I den här artikeln använder vi genomgående titeln CIO, som i Chief Information Officer, för den högst ansvariga befattningen. Allt handlar om information ... även om vissa låter I:et stå för Innovation. Så många titlar och nyanser – i sig ett bevis på hur snabbt utvecklingen går.
 
Framtidens kungar och Drottningar
 

Rollen som CIO förändras nämligen i nästan lika snabb takt som den omgivande teknologin. Allas ögon vilar på CIO:erna. Eftersom de har nycklarna till informationen har de nycklarna till kungariket, strategin, framtiden. En framgångsrik, modern CIO kan skapa (eller skydda) en hel hop kungar – eller drottningar – i form av CEO:er. Men positionens nya betydelse innebär att CIO:n kan bli en framtida kung/drottning på egen hand.   

Som dataleverantör har Bisnode ständig kontakt med CIO:er, och vi är väl medvetna om det nya affärslandskap som breder ut sig framför oss. Det ligger i vårt intresse att förstå CIO-rollen från grunden för att bättre kunna hjälpa våra egna kunder att använda data för att fatta smartare beslut. Vi har genomfört djupgående intervjuer med ett antal högt uppsatta globala CIO:er – som i sin tur är rådgivare till andra CIO:er – samt ledande CIO-konsulter för att sammanställa deras kunskap om hur CIO:er kan anpassa sig till förändringen och utvecklas till ledare. Precis som deras företag. Nio råd om hur CIO:n kan bli en ny kraft att räkna med. Artikeln är uppdelad i två delar:

1) Utveckla rätt inställning 

2) Ha full koll på teknologin

 

1. SKAPA EN INSTÄLLNING SOM UTFORMAR MORGONDAGEN

Du kommer att behöva övertyga många. Börja med dig själv. Det är din inställning som driver utvecklingen framåt. Var positiv. Anamma en entreprenörsanda. Omfamna förändring, eftersom förändringen kommer oavsett. Satsa fullt ut. Tänk igenom riskerna, men var inte rädd för dem, eftersom den största risken är att inte göra någonting. Sträva efter meningsfull omvandling, eftersom det är de företag som bemästrar det omöjliga, de som tar sig an de utmaningar som andra undviker, som kommer att vinna. Du kommer att vara med och utforma morgondagen. Tro på din förmåga att uppnå det, eftersom den tron är din främsta styrka.  

 

– Det går inte att peka på några typiska CIO-egenskaper, det finns en rad olika personligheter, säger Oliver McKenna, CTO Northern EuropeWorkday. I den vänstra änden av skalan finns personer med större fokus på riskhantering som är mer försiktiga, kontrollerande och osäkra på framtiden. I den högra änden finns å andra sidan personer som är mer äventyrliga och som har mer entreprenörsanda och större drömmar. Och däremellan ryms hela spektret. Människor till höger på skalan har stora möjligheter i dessa tider, och när någon ber mig om råd rekommenderar jag personen att röra sig i den riktningen. Under hela min karriär har jag alltid varit som mest effektiv när jag har haft den inställningen. Du måste vara en ledare, det är enormt viktigt. De företag som vinner har entreprenörsanda. 

 

2. VAR MEDVETEN OM POTENTIALEN

Du har större möjlighet att tro när du vet vad som är möjligt. Alla CIO:er befinner sig på olika delar av en resa, men om man pratar med teknikkonsulter som är rådgivare till chefer på C-nivå, eller ledande CIO:er som ger råd till kundernas CIO:er blir bilden snabbt tydlig: Nivån på de tekniska kunskaperna hos chefer, inklusive CIO:er, är ofta förvånande låg. Det här är en möjlighet, och det finns fortfarande tid. Det är ditt ansvar att veta hur verkligheten ser ut. Teknologin kommer att driva de strategiska besluten, och det är upp till dig att känna till teknologin. Läs på. Läs på ännu mer. Lägg om din tid och arbetsbelastning så att du har tid att förkovra dig. Delegera. Låt en pålitlig medarbetare sköta den dagliga driften. Gå på seminarier. Omge dig med kunskapssökare och unna dig lyxen att ta in råd från oberoende experter. Eftersom området är så brett är det en heltidssysselsättning i sig att hålla sig uppdaterad. Om du tror att du vet exakt vad data kan hjälpa dig med behöver du tänka om. 

 

– För mig började det med att superdatorn Watson vann Jeopardy, säger Dave Pearson, CIO på SYKES. Sedan började jag läsa, jag läste 20 böcker om AI, kvantfysik, futuristiska visioner – det finns helt fantastiskt material att få tag i. Jag började delegera. Jag tillsatte en chef för forskning och utveckling. Jag visste att vissa delar skulle gå snabbt och andra långsamt, men jag insåg direkt att om man inte börjar i tid är det kört. 

 

3. PREDIKA 

De bästa CIO:erna är eldsjälar. De är försäljare, politiker och lärare i en enda person. Varför? Eftersom det här är ett uppdrag som ingen klarar av på egen hand. Det krävs att andra blir övertygade och spinner vidare. Det krävs någon som kan täcka upp för risker och felbeslut. Det krävs ambassadörer. Mest av allt krävs medhjälpare inom hela företaget för att lyckas. Det börjar med CEO:n. Er relation är själva grunden. CEO:n måste möjliggöra utrymme och omstrukturering så att du kan utforma företagets framtid. CEO:n kommer sannolikt att behöva dig för att behålla sin position, eller för att hålla företaget vid liv. Se gemensamt till att alla medarbetare avsätter mer tid för inspiration och utbildning så att de arbetar med er, inte mot er. Få dem att se det som något spännande och positivt. Dela med dig av det du lär dig. IT får inte vara en isolerad ö i organisationen. CIO:n måste vara alla linjechefers bästa vän, och alla slutanvändares. Ta dig tid att förstå vad de gör. Och håll ut. Tänd en gnista, och tänd den igen om den slocknar.  

 

– Allt utgår från era anställda, säger Marcell Vollmer, Chief Innovation Officer på Celonis. Du kan implementera ett fantastiskt IT-system – det finns mängder av dem där ute – och tro att du har lyckats. Du kanske gör det på rekordtid, du kanske får IT-avdelningen och alla chefer med på tåget, men om de som ska jobba med systemet inte accepterar det, vad har du då uppnått? Ingenting. Allt i livet handlar om att sälja, och det här är inget undantag. De bästa CIO:erna förstår sin betydelse på medarbetarnivå och kan samtidigt se den större helhetsbilden av affärsmodeller. Du måste prata med de anställda 

 

4. UTFORMA EN ÖVERGRIPANDE VISION

Eftersom förändringen sker så snabbt är femårsplaner i det närmaste förlegade. Dagens strateger eftersträvar anpassningsbarhet. De tänker i tre faser: nutid, två till tre år, och tio år. Fas ett kommer snart att förändras, så det gäller att styra förändringen åt rätt håll. Målet är att ständigt skapa de optimala förutsättningarna för omvandling: de som lyckas på lång sikt är de företag som kannibaliserar på sig själva. Ni måste skapa utrymme i nutid för att börja utvecklas till det företag ni vill vara om tio år. Med största sannolikhet kommer det företag ni utvecklas till att vara väldigt annorlunda jämfört med företaget ni föreställde er. Det spelar ingen roll – det viktiga är att ni vårdar er anpassningsförmåga.  

 

Var ser ni er själva om tio år? Brainstorma i tvärfunktionella grupper. Regelbundet. Börja brett. Uteslut ingenting. Ställ frågan ”vad händer om ...?”, om och om igen. Ta hjälp av dataexperter, konsulter, eller kanske science fiction-författare – allt som sätter fart på fantasiförmågan. Tänk i sidled, tänk vidare på indirekta effekter. Om ingen kör bil längre, vad innebär det för byggnationen och stadsplaneringen? Det är ingen femårsplan, det är en inställning du eftersträvar. Du måste inte kunna se målet, det kan ingen. Men du behöver medarbetare som du vet kommer att se möjligheterna när de dyker upp. Det innebär att rekrytera rätt och omge sig med nyfikna personer som ser förändring och omvandling som något spännande.  

 

– Det finns så många styrelser som inte inser hur snabbt förändringen sker, säger David Poole, CEOEmergence och grundaren av Symphony. Traditionell, stegvis värdeökning kommer inte att räcka till, ni kommer att bli omkörda av den exponentiella potentialen på marknaden. Den förändrade inställningen börjar med dig. CIO:n måste få företaget att börja tänka exponentiellt med hjälp av teknologi. Lyft blicken från kvartalscykeln. Arbeta fram en långsiktig vision, investera i projekt som leder er i rätt riktning. Om en teknologisk investering inte bidrar till er vision ska ni inte genomföra den. 

 

5. FOKUSERA PÅ KUNDPROCESSEN

Det teknologiska landskapet är så omfattande att det inte är möjligt att ta sig an hela området på en gång. Tänk därför noga igenom vilka projekt du vill utveckla. Välj dina strider. Börja med det du känner till. Gå igenom kundprocessen. Gå igenom företagets svaga punkter. Skapa tvärfunktionella grupper för att analysera inte bara vad som kommer att skapa värde, utan även vad som är praktiskt genomförbart. Längre fram är det tänkt att medarbetarna ska anamma visionen, och sannolikheten att de gör det är störst om de får vara med och utforma den. 

 

– AI-hjälpmedel, maskininlärning ... Det är så många företeelser som är på väg att bli en del av vardagen, säger Magnus Tjerneld, CEOMissionPoint AB. Det betyder att man inte längre måste bygga något enormt, man måste inte bygga om hela sitt system. Processen sker i stället stegvis genom att byta ut en komponent i taget, beroende på vad som är relevant för företaget. Vi samarbetar med ett av Sveriges största filmbolag, som flyttade sin bokningshantering till en molnbaserad plattform. Det är snabbt, skalbart och automatiserat, underhållsbehovet är mindre och de betalar bara för den kapacitet de behöver. Det hela utgick från a) en svag punkt: ineffektivitet – alltför många fick mycket betalt för att sköta systemet och b) kunskap om våra alternativ. Det var ett fokuserat projekt. Det går att bygga ett eget system av mikrotjänster baserat på faktiska behov. Det bästa är att man har full kontroll, och om delarna är strategiska blir kontrollen ännu större. 

 

Bisnodes nya produktsvit för risker och krediter, ”RiskGuardian Suite”, har blivit såpass avancerad eftersom vi har identifierat tydliga möjligheter att förbättra kundprocessen – för våra kunder och deras kunder – och utforma vår strategi utifrån det. Vi visste att våra kunder tappade affärer och intäkter eftersom det tog för lång tid för deras system att kontrollera kreditvärdigheten – så lång tid att kunderna valde andra lösningar. Den tidskrävande kreditkontrollen krävde dessutom mycket personal. Till råga på allt förlorade de även intäkter på grund av bristande tillförlitlighet. Med hjälp av data kunde vi visa att de nekade kredit oftare än de egentligen behövde, vilket påverkade resultatet. Eftersom många av företagets kunder bedrev verksamhet över gränserna behövde man en lösning som omfattade hela Europa. Vår vision var ett omedelbart kreditbeslut som förbättrade kundupplevelsen och ökade intäkterna tack vare bättre insikt, i alla europeiska länder. Det blev vår strategi. Vi samarbetade tvärfunktionellt och samlade kunskaperna från våra sälj-, produkt,- IT- och datateam. Ett enormt omfattande märknings- och ontologiarbete. Men allt började med att vi föreställde oss att vi var en kund som begärde kredit. ”Vad skulle hända om de fick svar direkt?” frågade vi oss. 

 

Och nu får de det. 

 

Läs nästa del här: CIO:N – NÄSTA CEO? DEL 2