Artiklar Datadriven marknadsföring Smart data

Bli en vinnare i framtidens resebransch

Förr i tiden började de flesta svenskar sina resor med att välja resebyrå. Med uppkomsten av bokningssajter gick vi över till att välja destinationen först och flygbolaget därefter. Nu ser det ut att skifta igen; först bestämmer vi när vi vill åka, sedan vart och hur. Utvecklingen gör det svårare att veta vilka dina kunder egentligen är – men det är viktigare än någonsin.

Trenden är tydlig, researrangörerna hamnar längre och längre från resenärernas beslutsfattande. 

- Konsumenterna har tillgång till ett mycket större utbud och det gör det allt viktigare att lära känna dem på djupet. Det är så du kan behålla dem och också så du kan hitta nya kunder, säger Per Selin, Analytics Manager på Bisnode. 

Med bokningssajter som Google Flights, och med tjänster som Hotels.com och inte minst Airbnb, har marknaden förändrats i grunden. Och det kommer den fortsätta att göra, tror Per Selin.

– Förut försökte vi förutse framtiden genom att titta på hur det såg ut i går, men det kan vi inte göra längre. Marknaden utvecklas helt enkelt för snabbt och i riktningar vi inte kan förutse. Det pågår i alla branscher och nyckeln till framgång är densamma överallt. Du måste lära känna dina kunder på individnivå.

Smart data i resebranschen

För resebranschen har det amerikanska företaget Wayblazer hittat ett sätt att använda big data. Grundaren Terry Jones tycker inte att dagens sökmöjligheter är speciellt användarvänliga. Med hjälp av automatiserad textanalys kan Wayblazer utnyttja den ostrukturerade information om resor som finns på nätet, till exempel i bloggar, artiklar och på Twitter.

– Istället för att som nu söka en resa genom att ange namnet på en stad och ankomstdatum och hemresedatum kan du exempelvis söka ett hotell vid stranden som har spa, golf och barnaktiviteter i oktober. Vi skapar smarta verktyg som hjälper resebyråer att upptäcka den ultimata perfekta resan till sina kunder, berättar Terry Jones.

Nyckeln till en guldgruva

Han konstaterar högtidligt att Wayblazer och andra aktörer nu har hittat nyckeln till den guldgruva där massor av kunskap ligger gömd.

– Jag tror att vi är på väg att förflytta internet från att vara en plats där användarna tvingas famla genom hundratals sidor på jakt efter ledtrådar till att bli ett system som verkligen erbjuder vägledning, säger Terry Jones och poängterar att det inte bara handlar om kommersiella intressen. Rådgivning inom medicin och forskning kommer också att utvecklas snabbare tack vare smart data. Möjligheterna är enorma, menar han.

Tänk på det faktum att det i dag tas fler bilder på en dag än det togs under hela 1900-talet och att en miljard människor loggar in på Facebook varje dag. Vår kommunikation försvinner inte. Den bevaras. Frågan är istället om vi kan höra rösterna i bruset och om vi kan använda de verktyg som finns för att göra informationen till kommersiell insikt?

Enlit Terry Jones är svaret ja.

Terry Jones Wayblazer
"Det finns smarta verktyg som hjälper dig att hitta den ultimata perfekta resan till dina kunder."

Terry Jones, grundare till Wayblazer

Vad är prediktiv analys?

Vad är prediktiv analys?

Prediktiv analys är användningen av data, statistiska algoritmer och maskininlärningsteknik för att identifiera sannolikheten för framtida resultat baserat på historiska data. Målet är att gå bortom att veta vad som hänt och att istället bedömma vad som kommer hända i framtiden.

Lär känna era kunder

Så vilka är dina kunder, hur ser deras liv ut och varför väljer de dig? När du vet det så kan du tala till dem på rätt sätt och sälja resor och upplevelser som de faktiskt är intresserade av. Dessutom kan dina befintliga kunder hjälpa dig att hitta framtidens bästa kunder.

– Vi reser ju olika mycket i olika faser av våra liv. Genom att utgå från de kunder som reser mycket i dag är det möjligt att hitta dem som troligen kommer att resa mycket om några år. Det är dessa du ska marknadsföra dig mot på lång sikt.

– Med hjälp av prediktiv analys kan du få ut otroligt intressant information om din kundstock. Köpkraften säger såklart mycket om vilka kunder du ska marknadsföra dig mot, men personlighetstypen säger kanske ännu mer. Vi kan se om en person är benägen att åka tillbaka till samma plats år efter år – eller om de tvärtom medvetet väljer att inte åka tillbaka till samma resmål. Det gör ju stor skillnad för hur du ska kommunicera med dem, säger Per Selin.

Er data + Vår data = Sant

Genom att kombinera er egen data med externa data och anlysera den kan ni se om era kunder är förändringsbenägna eller konservativa, kostnadsmedvetna eller trygghetsfokuserade och mycket, mycket annat. Det kan ge dig viktiga insikter i vilka du ska sälja till och hur du ska prata med dem.

Varje destination har mycket att erbjuda och med hjälp av prediktiv analys får du reda på vad dina olika kunder vill ha. Sol och bad, god mat, äventyr eller något helt annat.

– En kollektivist är mer benägen att åka på en gruppresa medan en äventyrare knappast vill höra om svenskrestauranger på Gran Canaria. Däremot kanske äventyraren vill åka och hajka på Gran Canaria. Allt handlar om att kommunicera på rätt sätt, och genom att känna dem på djupet så är det nu möjligt.

Men hur lär man känna sina kunder? Lyckligtvis är resebranschen inte den enda bransch där utvecklingen går snabbt framåt. Detsamma gäller för vårt expertområde - data och analys. Den enorma mängd data som produceras varje dag, och som kallas big data eller rättare sagt smart data, gör det möjligt att lära känna dina kunder och deras behov på djupet. Utgångspunkten är något som kallas prediktiv analys och utgår från ditt eget kundregister. Per Selin förklarar hur man gör i tre steg.

Lär känna dina kunder - 3 steg för att lyckas i resebranschen

1. Personalisering

Identifiera era mest lönsamma kunder med hjälp av intern data kombinerat med extern data. Med hjälp av högkvalitativ data från flera källor kan du få hela ditt kundregister indelat efter personlighetstyp, livsfas, köpbeteende och köpkraft – faktorer som kan avslöja mycket om konsumtionsmönster och behov. Ta reda på vilka kunderna är och hur deras behov ser ut – och kommunicera med dem utifrån deras förutsättningar. Lär helt enkelt känna dina kunder - på djupet.

2. Analys

Fokusera på dina mest lönsamma kunder. Använd dem som mall för att hitta likasinnade personligheter, de kan bli dina bästa kunder i framtiden. Se vilka mönster du kan hitta. Hör alla dina lönsamma kunder till samma personlighetstyp eller är de i samma livsfas? Detta säger i så fall mycket om hur du ska marknadsföra dig, och mot vilka.

2. Transformation

Tro inte att du kan göra som du alltid har gjort. Utvecklingen går snabbt framåt och hur det såg ut i går säger inte längre så mycket om hur det kommer att se ut om några år. Även om du bara erbjuder resor till en destination – glöm inte att du kan sälja på flera olika sätt.

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer