Artiklar Smart data Digital transformation Bisnode View

Attitydförändring inom Tech – experter blir affärsmän

Maria_Anselmi_2.jpg - 30 jan 2019

Nio av världens tio rikaste personer på Forbes lista är antingen ingenjörer eller har någon form av teknisk utbildning.  Större delen av alla startup-företag drivs också av teknikspecialister som har utvecklat en affärsidé.  Det handlar om människor som inte bara har förståelse för olika affärsproblem utan som dessutom vet hur problemen ska åtgärdas.

Jag fick personlig inblick i hur verkliga innovatörer arbetar när jag ställde upp som mentor för grundarna av ett startup-företag inom sjukvårdssektorn.  Det nystartade företaget bestod bara av tre personer: en mycket kunnig läkare och två ingenjörer.  De var frustrerade över att det tog så lång tid att genomföra ett vaskulärt ultraljud, så de utvecklade en mycket snabbare lösning,  nämligen en bärbar enhet som gav samma resultat genom att beräkna tryckskillnaden mellan olika delar av kroppen. Den nya processen tar bara några minuter och patienten behöver inte ta sig till ett sjukhus eftersom enheten går att använda var som helst.  Den här lilla arbetsgruppen utnyttjade sina medicinska och analytiska kunskaper för att både identifiera ett problem och hitta en praktisk lösning.

Det som miljardärer och grundare av startup-företag har gemensamt är förmågan att prioritera affärstänkande framför specialisering.  Inom teknikbranschen är detta fortfarande ett sällsynt drag, och de företag som inte uppmuntrar det går miste om dolt kapital.

Tudelning mellan specialister och generalister 

Inom tekniken, precis som på andra områden, verkar det råda en permanent tudelning mellan specialister och generalister.  Specialister är experter, medan generalister är affärsidkare.  Denna tudelning har sina rötter i den industriella revolutionen, när arbetsuppgifterna delades upp för att göra arbetet mer effektivt och arbetarna enklare att ersätta, precis som delarna i en maskin.  Ju mer specialiserade människor är, desto lättare är de att ersätta.

I dag är vårt samhälle besatt av ultraspecialisering, och såväl anställda som chefer beklagar sig över att deras organisationer är indelade i separata avdelningar som inte kommunicerar med varandra.  Ändå insisterar de flesta ledare på att definiera roller och befattningar utefter vilka uppgifter en person utför. En rutin som är så djupt rotad att vi även tenderar att ge oss själva etiketter för att underlätta (eller för att vi tror att det underlättar) för andra.

Sammanhang är nyckeln till framgång 

I själva verket har många studier visat att var och en av oss besitter förmågan att antingen specialisera eller generalisera. Man kan säga att utrymmet mellan specialisering och generalisering är ett spektrum av möjligheter. Var vi befinner oss i detta spektrum styrs av sammanhanget.

Lika sant är att det är omöjligt att alltid vara generalist.  Alla generalister är i själva verket seriespecialister som rör sig från ett kompetensområde till ett annat, drivna av behov eller nyfikenhet.

Faktum är att dessa två roller samexisterar i teknikvärlden.  Medan en IT-specialist ofta löser specifika problem hittar en generalist lösningar i interaktionerna mellan olika system.

Business Consumer Intelligence

Teknik är bron mellan produkter och kunder

I och med digitaliseringens snabba framfart suddar vi gradvis ut gränserna mellan teknik, produkter, försäljning och kunder. Interaktionerna mellan dessa områden sker ofta och snabbt, och det finns knappt tid att följa en linjär process. Allt oftare samverkar dessa tidigare separata områden i projektgrupper.  Kunder och ledare kan identifiera problem, tekniksupporten kan hitta lösningar och till och med omvandla dem till produkter, och säljarna kan utvärdera lösningarnas effekt och värde och sätta ett pris på dem.

Processen havererar däremot om teknikspecialisterna är oförmögna att identifiera sig med kunden, utarbeta kravspecifikationer tillsammans med produktcheferna eller föreställa sig den slutgiltiga produkten i kundens miljö. Tekniken blir i allt högre grad en bro mellan produkter och kunder, precis som skräddarna i en haute couture-ateljé.

Vår strategi på Bisnode är att skapa en organisation där teknikspecialisterna bygger broar till andra funktioner.  Vi arbetar i kombinerade produkt- och datateam när vi utvecklar nya produkter eller arbetar med kundprojekt. Projekten startas när ett affärsbehov har identifierats och de team som arbetar med projekten består av specialister från olika områden.  Till exempel bidrar UX-designer med insikter från sina interaktioner med kunder. Det här upplägget innebär att alla kan arbeta snabbare och fokusera på affärscaset.  Varje specialist har i uppdrag att bidra till en lösning på ett affärsproblem som uppstår vid interaktioner mellan olika system.

Det ska bli intressant att se när, eller om, organisationer slutar bunta samman personer bara för att de utför liknande uppgifter. Det skulle undanröja behovet av att bygga broar eftersom de skulle finnas redan från början. Det skulle dessutom möjliggöra inte bara vertikal utan även horisontell karriärutveckling.

Varför borde det se annorlunda ut?

Om du har läst ända hit och fortfarande inte är övertygad om att du behöver vara generalist kan du tänka på ditt vardagsliv.  Vi måste alla ta hand om hushållets räkningar, men ibland behöver vi även fokusera på matlagning. Med andra ord måste vi alla vara generalister i hemmet – varför skulle det vara annorlunda på jobbet?

Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt. Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter.

Vill du att vi kontaktar dig