Bisnode Score Konsument – för dig som säljer via faktura

Vare sig ni är ett nystartat e-handelsföretag eller ett väletablerat telekombolag som vill höja effektiviteten genom att använda er egen definition av en bra kund kan våra prediktiva modeller hjälpa er. Här lyfter vi fram exempel på lösningar och hur de kan passa er för att ni ska kunna bevilja fler krediter till bibehållen eller minskad risk.

Bas

Bas

Mallregelverk

Mallregelverk passar perfekt för er med låga snittordrar eller behov av stöd i compliancearbetet. Med Bisnodes mallregelverk sätter vi upp regler som styrs av er kreditpolicy. Detta möjliggör en hög grad av automatisering av era kreditbeslut, vilket höjer er produktivitet och sparar tid.

Tips: Om ni vill ge rätt beslut till rätt kunder och optimera er kreditrisk är anpassade konsumentscorekort ett bra alternativ.

 

 

Mellan

Mellan

Generiska och branschanpassade konsumentscorekort

Med Bisnodes generiska eller branschanpassade konsumentscorekort får ni tillgång till ett effektivt verktyg för att fatta bättre beslut, göra tryggare affärer och optimera kreditrisk. Vi ger er en sammanvägd bedömning av en persons betalningsförmåga så att ni kan bli effektivare och bevilja fler krediter till samma risk.

TIPS: Om ni har stora kundvolymer och vill bevilja fler krediter till samma eller lägre risk är semianpassade konsumentscorekort ett bra alternativ.

 

 

Avancerad

Avancerad

Semianpassade konsumentscorekort

Med Bisnodes semianpassade konsumentscorekort utgår vi från era faktiska kunder. Genom att kunna förutsäga er specifika risk höjer vi effektiviteten ännu en nivå så att ni kan bevilja ännu fler krediter till bibehållen eller minskad risk. För företag med en stabil och etablerad kreditgivning kan våra prediktiva modeller höja effektiviteten genom att finjustera kriterierna efter er definition av en bra kund.

Tips: Om ni vill höja effektiviteten ytterligare och bevilja fler krediter till lägre risk är kundanpassade konsumentscorekort ett bra alternativ.

Expert

Expert

Kundanpassade konsumentscorekort

Med Bisnodes kundanpassade konsumentscorekort kan vi hjälpa er med hela kreditprocessen. Vi bygger scorekortet på er kundspecifika data där vi även väger in beteendeparamentar (behavioural scoring). Vi följer era kunder över tid och ger signal när det finns behov av att ändra kreditpolicyn för att få den effektivaste kreditgivningen.

Tips: Om ni vill ha en övergripande bild av risk och möjlighet i hela er kundstock är Bisnodes portföljanalys ett bra alernativ.

Vill du att vi kontaktar dig

Förstärk din marknadsföring med data, notiser, och triggers

Förstärk din marknadsföring med data, notiser, och triggers

Ta smarta beslut med hjälp av effektiv datahantering

  • Effektivisera leadsprocessen med tillgång till relevant information
  • Öka träffsäkerheten genom att nå kunderna när de är mottagliga
  • Optimera marknadsföringen med automatiskt uppdaterad data
Läs mer