Risk & Kredit Analys Rapporter

Bisnode-Barometern 2019: "Sverige mår bra men vi kan se att något är på gång"

01 feb 2019

Under 2018 har företagandet nått all time high. Men det finns tecken på att det under 2019 kommer bromsa in – beroende på vad som händer med ränta, klimat och andra omvärldsfaktorer.

– Sverige mår bra helt klart. Aldrig tidigare har vi haft så många aktiva bolag i landet. Vi kan dock ana en viss avmattning – ökningen var nämligen snabbare under 2017. 2018 droppade ökningen av antal bolag från 5,6 % till 5,1 %.

Det säger Henrik Hargéus, analytiker på Bisnode som under flera år följt hur det går för landets företag.

Framför allt är det aktiebolagen som ökar. Enskilda firmor ligger ungefär på samma nivå som tidigare år och handels- och kommanditbolagen blir allt färre.

Vad är Bisnode-Barometern?

Bisnode-Barometern är en kreditbetygsstatistik framtagen av Bisnodes analytiker.

Den presenterar bland annat antalet konkurser, ändrade konkursrisker och kreditrating – siffror som ger värdefulla insikter om hälsan hos Sveriges fler än en miljon företag.

Tack vare smart data och prediktiva modeller kan Bisnode tidigt se trender och förutspå konkurser upp till ett år i förväg.

Det beror garanterat på att det är så pass enkelt att starta aktiebolag i dag, säger Henrik Hargéus. I dag går det bra utan revisor och med enbart 50 000 SEK i startkapital.

Låg konkursrisk

Risken att gå i konkurs är fortfarande väldigt låg – konkursrisken under 2018 låg runt 1 %.

– Ur ett historiskt perspektiv är det en extremt låg risk, menar Henrik Hargéus. Vi kan dock se att något är på gång – framför allt inom handel. Flera stora kedjor som Toys R Us och BR Leksaker ansökte under året om konkurs. Det är en bransch som har det tufft med den ökande e-handeln.

Hargéus spår dock att konkurserna kommer öka under 2019.

– Jag skulle estimera att vi kommer se runt 5 500 konkurser i år. Vi har haft en extremt låg ränta, men med största sannolikhet ökar den under 2019. Vi ser också flera oroligheter i världen som exempelvis handelskrig mellan USA och Kina som kan komma att påverka oss i Europa. Klimatförändringarna är en annan oroväckande faktor – får vi en lika het sommar i år kommer det vara förödande för landets lantbrukare.

Med det sagt så spår Bisnoden en fortsatt stark konjunktur med den låga arbetslöshet som finns. Dessutom såg vi under 2018 en fortsatt hög kreditvärdigheten hos företagen vilket borde innebära att många företag har en buffert för att klara en tuffare period.

Bisnode-Barometern tar tempen på Sveriges företag Q4-2017

Varje kvartal tar Bisnodes analytiker fram kreditbetygsstatistik kring bland annat antalet konkurser, ändrade konkursrisker och kreditrating – siffror som ger värdefulla insikter om hälsan hos Sveriges fler än en miljon företag. Tack vare smart data och prediktiva modeller kan Bisnode tidigt se trender och förutspå konkurser upp till ett år i förväg.

Fjärde kvartalets Barometer innehåller prognos för 2018!