Smart data Smarta beslut

Bisnode-Barometern tar tempen på Sveriges företag Q2-2017

Sammanfattningsvis

Antalet aktiva aktiebolag fortsätter att öka, men tillväxttakten har stannat av jämfört med föregående år - vilket bara kan tolkas som en inbromsning i ekonomin. Antalet konkurser har också ökat i förhållande tll Q2-2016, men att den faktiska konkursrisken ligger i stabil runt 1 procent gör att de ökade konkurserna kan förklaras av att även antalet företag ökat under perioden. Även om flera företag år i konkurs är et omvänt också fler som klarar sig bra. Det senare understryks av att kreditvärdigheten för svenska företag är fortsatt god och stabil.

Bisnode-Barometern tar tempen på Sveriges företag Q2-2017

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights