Artiklar Datadriven marknadsföring

Automatiserad marknadsföring ger dig 53 kronor tillbaka på varje satsad krona

Händelsestyrd automatiserad marknadsföring förändrar radikalt hur företag kan marknadsföra sig till kunder och potentiella kunder. Det gör att ditt erbjudande kommer precis i ögonblicket när kunden har insett sitt behov och är som mest redo att tacka ja. Låt dig bli inspirerad av fordonsbranschen och fundera på  möjligheterna för din bransch.

Det här är ett exempel från fordonsbranschen, men många branscher väntas genomgå samma transformation i takt med att data används på mer smarta och strategiska sätt.  

Hur smart  data ökar träffsäkerheten och tajmingen i marknadsföringen

Det  går att gräva fram data om exakt när vart och ett av Sveriges omkring sex miljoner fordon ska besiktigas och vilka av dem som får nedslag i besiktningen. Föreställ dig att du hade en bilverkstad, visst skulle det underlätta affärerna om du fick veta  exakt vilka fordonsägare i närområdet  som ska in på  besiktning? Det skulle göra det möjligt att skicka ut marknadsföring av typen:  

"Snart är det dags för besiktning. Kom till oss för att kontrollera ditt fordon och undvik onödiga anmärkningar."  

Eller när en fordonsägare har fått nedslag vid besiktningen:  

"Underkänt i besiktningen? Ingen fara, kom till oss så fixar vi din bil".  

Allt detta har varit möjligt länge, det nya är  automatiseringen.  

Combination lock
"Syftet med händelsestyrd marknadsföring är att maximera resultatet av varje krona som läggs på marknadsföring"

Magnus Bertö, Product Manager, Bisnode

Automatisering av  erbjudandena 

Händelsestyrd automatiserad marknadsföring innebär att  budskapen och kampanjerna läggs in i ett tekniskt system och sedan går resten mer eller mindre av sig självt. Systemet tar  fram de fordonsägare som bor inom en viss radie från verkstaden och som det är besiktningsdags för och skickar ut kampanjen – efter att först ha tvättat bort inaktuella adresser.

–  Genom händelsestyrd automatiserad marknadsföring blir fordonsägarna uppvaktade i precis rätt läge, säger Magnus Bertö, Product Manager för Bisnodes erbjudanden till fordonsbranschen. 

– En responsrapport visar sedan utfallet av marknadsföringsinsatserna; vad de kostat och vilka intäkter de genererat. Utfall för utskick till egna kunder respektive prospects  redovisas var för sig. Det går även att se effekter fördelade på geografi och bilmärke.  

Så vad visar siffrorna hos de företag som har provat?

Varje satsad krona har givit 53 tillbaka 

Bisnodes lösning har används under ett par år i Norge och de inledande satsningarna har givit mycket tillbaka. Här är autentiska siffror från en verkstad i en mellanstor norsk stad som satsat på  händelsestyrd automatiserad marknadsföring: 

 • Erbjudanden gick ut till 217 mottagare under en månad (122 prospects och 95 befintliga kunder). 
 • 36 bokningar gjordes, varav 16 var nya kunder.  
 • Kostnaden för dessa händelsestyrda automatiserade utskick var 2 889 kronor och efter två månader var de uppmätta intäkterna från aktiviteten 153 000 kronor. 

I Sverige och andra länder gäller lite annorlunda regler för verkstäder och besiktningsföretag. I Norge får verkstäderna både besiktiga bilen och laga den, så effekten  kan se annorlunda ut. Däremot är ett stort lyft att vänta för de företag som satsar på den här strategin, menar Magnus Bertö: 

– Syftet med händelsestyrd marknadsföring är att maximera resultatet av varje krona som läggs på marknadsföring.   

Vad blir andra effekter av den händelsebaserade automatiseringen?  

Men pengar är inte allt. För många företag finns fler aspekter att ta hänsyn till. Vad händer när verksamheterna utgörs av  större kedjor? En av de första att skriva på ett avtal för Bisnodes händelsestyrda automatiserade marknadsföring var BDS, en av de mest kända bilverkstäderna i Sverige med bildelsbutiker och bilverkstäder på cirka 200 platser i Sverige. Kedjor av den här typen har stor nytta av den här sortens automatisering.  

Fördelarna för huvudkontoret:  

 • Förutom maximal ROI blir det enkelt att skapa aktiviteter som lokala avdelningar kan ansluta sig till och anpassa.  
 • Man kan säkerställa att kommunikationen följer guidelines vad gäller utformning, erbjudande och budskap. 

Fördelarna för den lokala verksamheten: 

 • Maximerad kundtillströmning med minimal arbetsinsats.  
 • Kunderna får relevant information baserat på aktuellt behov.  
 • Utskick kan pausas eller stoppas om det går "för bra".  

Även konsumenterna ser mer positivt på de händelsestyrda erbjudandena än på traditionella reklamutskick: 

– Dagens konsumenter är medvetna om att konsumtionsmönster och annan data används i som underlag för marknadsföring, och ställer allt högre krav på att erbjudanden är relevanta och vältajmade. Avsändare som inte är relevanta i sin kommunikation väljs snabbt bort, säger Magnus Bertö.  

Vad är nästa steg i utvecklingen?  

Bisnode undersöker olika vägar ett utveckla den händelsestyrda automatiska marknadsföringen vidare – fortfarande med fordonsbranschen som prototyp. Väderdata är ett exempel på information som kan få stor betydelse i många branscher.  För  fordonsbranschen är det kanske extra relevant - i alla fall trafiksäkerhetsmässigt. Tänk dig själv att du fick ett sådant här meddelande från din verkstad:  

"SMHI meddelade i dag att det troligtvis blir snö och minusgrader på din ort om tre dagar. Kom ihåg att byta till vinterdäck. Vi hjälper dig gärna."  

Bisnode arbetar hela tiden med att hitta de optimala tidsfönstren för kommunikation, det vill säga de tillfällen när mottagaren är som mest intresserad av vad avsändaren har att säga. 

– Om en bilägare lämnar besiktningen klockan 16.30 skulle det vara fantastisk service om han eller hon redan tio minuter senare fick ett meddelande från sin närmaste verkstad med innebörden: "Du kan få felet åtgärdat med 10 procents rabatt om du ringer och bokar idag."  

Andra nya funktioner som är möjliga att automatisera är påminnelser för den som inte har gjort en bokning efter ett visst antal dagar, optimering av tiden för när olika typer av utskick bör göras och A/B-testningar av vilka erbjudanden som fungerar bäst.  

– Storheten i detta är att det funkar på så olika branscher. När vi träffar kunder ritar vi upp deras kunders tidslinjer, för att hitta de händelser som kan vara intressant att skapa kommunikation kring, säger Magnus Bertö. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig nu, vill du avsluta din prenumeration är det bara ett klick bort. 

Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers

Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers

Ta smarta beslut med hjälp av effektiv datahantering

 • Effektivisera leadsprocessen med tillgång till relevant information
 • Öka träffsäkerheten genom att nå kunderna när de är mottagliga.
 • Optimera marknadsföringen med automatiskt uppdaterad data
Läs mer