Artiklar Datadriven marknadsföring Smarta beslut

Automatiserad marknadsföring ger dig 53 kronor tillbaka på varje satsad krona

Händelsestyrd automatiserad marknadsföring förändrar radikalt hur företag kan marknadsföra sig till kunder och potentiella kunder. Det gör att ditt erbjudande kommer precis i ögonblicket när kunden har insett sitt behov och är som mest redo att tacka ja. Låt dig bli inspirerad av fordonsbranschen och fundera på  möjligheterna för din bransch.

Det  går att gräva fram data om exakt när vart och ett av Sveriges omkring sex miljoner fordon ska besiktigas och vilka av dem som får nedslag i besiktningen. Föreställ dig att du hade en bilverkstad, visst skulle det underlätta affärerna om du fick veta  exakt vilka fordonsägare i närområdet  som ska in på  besiktning? Det skulle göra det möjligt att skicka ut marknadsföring av typen:  "Snart är det dags för besiktning. Kom till oss för att kontrollera ditt fordon och undvik onödiga anmärkningar." Eller när en fordonsägare har fått nedslag vid besiktningen: "Underkänt i besiktningen? Ingen fara, kom till oss så fixar vi din bil". Allt detta har varit möjligt länge - det nya är  automatiseringen.

Det här är Trigger Based Marketing

Händelsestyrd automatiserad marknadsföring eller Trigger Based Marketing som det också kallas, innebär att  budskapen och kampanjerna läggs in i ett tekniskt system och sedan går resten mer eller mindre av sig självt. Systemet tar  baserat på fordonsuppgifter fram de fordonsägare inom en viss radie från verkstaden som det är besiktningsdags för och skickar ut kampanjen – efter att först ha tvättat bort inaktuella adresser.

–  Genom händelsestyrd automatiserad marknadsföring blir fordonsägarna uppvaktade i precis rätt läge. En responsrapport visar utfallet av marknadsföringsinsatserna; vad de kostat och vilka intäkter de genererat. Utfall för utskick till egna kunder respektive prospects  redovisas var för sig. Det går även att se effekter fördelade på geografi och bilmärke, berättar Magnus Bertö som är ansvarig för Bisnodes lösningar för fordonsbranschen. 

Så vad visar siffrorna hos de företag som har provat?

Varje satsad krona gav 53 tillbaka 

Bisnodes lösning har används under ett par år i Norge. Siffror från en verkstad i en mellanstor norsk stad som satsat på  händelsestyrd automatiserad marknadsföring visar att de inledande satsningarna varit värdefulla. Olika erbjudanden gick ut till 217 mottagare under en månad varav 122 prospekts och 95 befintliga kunder. Av dessa gjorde 36 bokningar, varav 16 var nya kunder. Kostnaden för dessa händelsestyrda automatiserade utskick var 2 889 kronor och efter två månader var de uppmätta intäkterna från aktiviteten 153 000 kronor. För varje satsad krona fick de alltså 53 kronor tillbaka.

- I Sverige och andra länder gäller lite annorlunda regler för verkstäder och besiktningsföretag. I Norge får verkstäderna både besiktiga bilen och laga den, så effekten  kan se annorlunda ut, berättar Magnus. Däremot är ett stort lyft att vänta för de företag som satsar på den här strategin. Syftet med händelsestyrd marknadsföring är att maximera resultatet av varje krona som läggs på marknadsföring.

Även om det här är ett exempel från fordonsbranschen, förväntas många branscher genomgå samma transformation i takt med att data används på mer smarta och strategiska sätt.  

Varmista datasi liikkuvuus
"Dagens konsumenter ställer allt högre krav på personalisering. Syftet med Trigger Based Marketing är att maximera resultatet av varje krona som läggs på marknadsföring genom att bli mer relevant."

Magnus Bertö, Produktansvarig för lösningar för fordonsbranschen på Bisnode

Trigger based marketing i siffror

Verkliga siffror från en verkstad i en mellanstor norsk stad som satsat på  händelsestyrd automatiserad marknadsföring: 

  • Erbjudanden gick ut till 217 mottagare under 1 månad.
  • 22 prospects och 95 befintliga kunder.
  • 36 bokningar gjordes, varav 16 var nya kunder.  
  • Kostnaden uppgick till 2 889 kronor
  • Efter 2 månader var de uppmätta intäkterna från aktiviteten 153 000 kronor. 

Personaliserad marknadsföring

Men pengar är inte allt. För många företag finns fler aspekter att ta hänsyn till. Vad händer när verksamheterna utgörs av  större kedjor? En av de första att skriva på ett avtal för Bisnodes händelsestyrda automatiserade marknadsföring var BDS, en av de mest kända bilverkstäderna i Sverige med bildelsbutiker och bilverkstäder på cirka 200 platser i Sverige. Kedjor av den här typen har stor nytta av den här sortens automatisering.  

Fördelarna för huvudkontoret, förutom maximal ROI, är att det blir det enkelt att skapa aktiviteter som lokala avdelningar kan ansluta sig till och anpassa efter sina egna förutsättningar. Det blir även lättare att säkerställa att kommunikationen följer guidelines vad gäller utformning, erbjudande och budskap. 

Fördelarna för den lokala verksamheten är maximerad kundtillströmning med minimal arbetsinsats. Dessutom ökar kundnöjdheten eftersom kunderna får relevant information baserat på aktuellt behov. Och skulle det gå "för bra" kan utskick kan pausas eller stoppas.

Att även konsumenterna ser mer positivt på de händelsestyrda erbjudandena än på traditionella reklamutskick är en klar fördel.

– Dagens konsumenter är medvetna om att konsumtionsmönster och annan data används i som underlag för marknadsföring, och ställer allt högre krav på att erbjudanden är relevanta och vältajmade. Avsändare som inte är relevanta i sin kommunikation väljs snabbt bort, säger Magnus.  

Marknadsföring baserat på väder

Bisnode undersöker olika vägar ett utveckla den händelsestyrda automatiska marknadsföringen vidare – fortfarande med fordonsbranschen som prototyp. Väderdata är ett exempel på information som kan få stor betydelse i många branscher.  För  fordonsbranschen är det kanske extra relevant - i alla fall trafiksäkerhetsmässigt. Tänk om du fick följande meddelande från din verkstad "SMHI meddelade i dag att det troligtvis blir snö och minusgrader på din ort om tre dagar. Kom ihåg att byta till vinterdäck. Vi hjälper dig gärna." Bisnode arbetar hela tiden med att hitta de optimala tidsfönstren för kommunikation, det vill säga de tillfällen när mottagaren är som mest intresserad av vad avsändaren har att säga. 

– Om en bilägare lämnar besiktningen klockan 16.30 skulle det vara fantastisk service om hen redan tio minuter senare fick ett meddelande från sin närmaste verkstad om att hen kan få felet åtgärdat med 10 procents rabatt om du ringer och bokar idag, berättar Magnus entusiastiskt.  

Andra nya funktioner som är möjliga att automatisera är påminnelser för den som inte har gjort en bokning efter ett visst antal dagar, optimering av tiden för när olika typer av utskick bör göras och A/B-testningar av vilka erbjudanden som fungerar bäst.  

– Storheten i detta är att det funkar på så olika branscher. När vi träffar kunder ritar vi upp deras kunders tidslinjer, för att hitta de händelser som kan vara intressant att skapa kommunikation kring, avslutar Magnus. 

5 fördelar med Trigger Based Marketing

1. Bättre överblick

Enkelt att skapa aktiviteter som lokala avdelningar som kan ansluta och anpassa erbjudanden efter sina förutsättningar. Med den överblicken kan huvudkontoret säkerställa att kommunikationen följer guidelines vad gäller utformning, erbjudande och budskap.

2. Fler kunder

För den lokala verksamheten innebär det maximerad kundtillströmning med minimal arbetsinsats. Och skulle det gå "för bra" kan utskick enkelt pausas eller stoppas.

3. Nöjdare kunder

Kunder ställer allt högre krav på att erbjudanden är relevanta och vältajmade. Avsändare som inte är relevanta i sin kommunikation väljs snabbt bort. Med händelsestyrd marknadsföring får kunderna relevant information baserat på aktuellt behov. 

4. Ökad relevans

Att rikta sitt erbjudande till kunden i precis det ögonblick hen är benägen att köpa, kan vara helt avgörande för affären.

5. Maximal ROI

Genom mer träffsäkra kampanjer får ni en bättre effekt av er marknadsföring vilket i sin tur leder till fler konverteringar.

Vill du att vi kontaktar dig

Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers

Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers

Ta smarta beslut med hjälp av effektiv datahantering

  • Effektivisera leadsprocessen med tillgång till relevant information
  • Öka träffsäkerheten genom att nå kunderna när de är mottagliga.
  • Optimera marknadsföringen med automatiskt uppdaterad data
Läs mer