Våra tankar om

Fördjupning, artiklar och trendspaning inom smart data

Smart dataanalys grunden till den digitala transformationen

80% av data som produceras idag är big data, dvs. ostrukturerat data. Enligt Tricia Wang, den amerikanska tech-etnografen, är den digitala transformationen så svår därför att det är enkelt att investera i big data lösningar men det är betydligt svårare att hantera dem. Artificiell intelligens eller maskininlärning i kombination med thick data - okvantifierad data som känslor och historier - kan tillsammans ge oss värdefulla insikter och smarta beslutsunderlag.

Vi ger dig dataanalyser, trendspaningar, artiklar och whitepapers som förhoppningsvis underlättar dina beslut.

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights