Ekobrott

Utbildning Research och Utredning

Anmäl här
checkmark.svg

Få fördjupad kunskap om hur ekobrottslighet går till

checkmark.svg

Lär dig identifiera varningssignalerna

checkmark.svg

Få koll på trenderna inom ekobrottslighet

Utbildningen för dig som vill ha fördjupad kunskap om ekobrott

Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen. Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta fall.

Vi kommer titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp.

Kursen hålls tillsammans med Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten (EBM).

Stefan har över 30 års erfarenhet av utredning av Ekobrott. Han har arbetat som operativ åklagare och dessutom haft olika ledande befattningar inom Ekobrottsmyndigheten. Idag är han en av dem som leder myndighetens brottsförebyggande arbete. Stefan kommer ge dig vägledning i hur du och ditt företag kan arbeta förebyggande för att få ett bra skydd mot ekonomisk brottslighet. 

FRÅGOR SOM BESVARAS UNDER UTBILDNINGEN:

 • Vad är ett ekobrott och hur går det till?
 • Hur kan en företagsstruktur se ut?
 • Vilka varningssignaler bör du leta efter?
 • Hur kan ett penningtvättbrott se ut?
 • Företag används som brottsverktyg. Vad menas med det?
 • Vem är den egentliga huvudmannen i ett ekobrott?
 • Vilka postboxar och adresser bör du vara uppmärksam på?
 • Hur avslöjar du en förfalskad årsredovisning?
 • Vilka trender finns det?
 • Hur kan du skydda dig och vad gör du när du blir drabbad?
 • Varför är Bisnode InfoTorg bra vid utredningar av ekobrott?

Efter kursen ska du ha en god kännedom om hur ett ekobrott kan gå till och hur du kan undvika att bli utsatt. Du kommer också få med dig verktyg som kommer underlätta ditt arbete i bekämpningen mot ekonomisk brottslighet.  

Kursledare

Christian Zittenbaum, Bisnode. 

Gästföreläsare

Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten. 

Stefan har över 30 års erfarenhet av Ekobrott. Han har varit chef på en åklagarkammare inom EBM men också verkat som operativ åklagare inom rättsväsendet. Sedan fem år är han en av dem som leder Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete, vilket omfattar att implementera den nationella strategin för att förebygga ekonomiska brottslighet liksom att ansvara för nationell samverkan inom den förebyggande verksamheten.

Praktisk information

Kursen kostar 1 495 kr per person. Kursdokumentation, smörgås/kaka och kaffe ingår. Kurstiden är 3,5 timmar.

Får du förhinder måste avbokning ske senast 24 timmar före kursstart annars debiteras du kursavgiften.

Kundanpassad utbildning kostar 20 000 kr. Kontakta oss för mer information på akademin@bisnode.com

Bisnode Expert

Kurstillfällen