Analys och kundinsikter

Förstå dina kunders beteende och anpassa dina aktiviteter därefter.

Anmäl här
checkmark.svg

Träffa och lyssna på erfarna analytiker

checkmark.svg

Få insikt om hur du kan börja arbeta med din data

checkmark.svg

Lär dig komma igång att arbeta datadrivet

Analys och kundinsikter

Analys och kundinsikter

Kursen för dig som vill förstå dina kunders beteende och kunna definiera olika kundsegment efter befintlig eller potentiell konsumtion.

Visste du att din hjärna fattar mer än 20 000 aktiva beslut varje dag? En del av dessa beslut upplever du som rationella, men är dom verkligen det? Det mesta vi gör går faktiskt att förutse. Till exempel vilka kunder som kommer att öka sin konsumtion inom tre månader och vilka som kommer att minska eller rentav avsluta sitt engagemang hos en leverantör.

Frågor som kommer besvaras under kursen:

  • Hur blir du en bra beställare av analys?
  • Hur definierar du det du vill få ut av analysen?
  • Vad kan du förvänta dig av en analys?
  • Vilka modeller och metoder finns det?
  • Hur ser beslutsprocessen ut? 
  • Hur fattar vi människor egentligen beslut?

Efter kursen kommer du ha en god insikt i analysens roll, både i kundlivscykeln och ur ett målgruppsperspektiv men även hur du använder den på bästa sätt.

Kursledare
Per Selin 

Praktisk information
Pris: 1495 kr
Kursdokumentation och fika ingår.

Får du förhinder behöver avbokning ske senast 24 timmar före kursstart, annars debiterar vi för kursavgiften. Kontakta oss för mer information på akademin@bisnode.com

Bisnode Expert

Kurstillfällen