Kreditbedömning av företag

Anmäl här
checkmark.svg

Lär dig identifiera varningssignalerna

checkmark.svg

Få en överblick om lagarna kring kreditinformation

checkmark.svg

Effektivisera din hantering med kunskap om rätt verktyg

Utbildning för dig som arbetar med kreditbedömning av företag

 

På utbildningen går vi tillsammans igenom processen från identifikation till beslut. Vilka fallgropar finns på vägen? Vilka är de vanligaste varningssignalerna och på vilket sätt behöver du ta hänsyn till dem? Vi går igenom de olika företagsformerna och tittar på vilken information du kan förvänta dig och hur det påverkar ditt beslut.

Vi tittar också på bokslut, nyckeltal och vilken annan information som kan användas vid bedömningen av ett företags kreditvärdighet. Vi går igenom vilka hjälpmedel det finns för att underlätta ditt dagliga arbete och utifrån verkliga exempel ser vi hur informationen om ett företag och vissa varningssignaler påverkar värderingen.

Frågor som besvaras under utbildningen:

  • Vad är värdet av en kreditpolicy i affärsprocessen?
  • Vad säger kreditupplysningslagen och vilken information finns i en kreditupplysning?
  • Vad är en betalningsanmärkning och vad innebär ett skuldsaldo hos Kronofogden?
  • Vilka varningssignaler ska du vara uppmärksam på?
  • Vad får du för information från en årsredovisning och vilka är de viktigaste nyckeltalen?
  • Vad är ett kreditbetyg och vad säger det?
  • Vad är betalningsindex?
  • Vad är skillnaden mellan olika bolagsformer?

Ambitionen med kursen är att du ska få hjälp med alla dina frågor kring kreditgivning, samtidigt som du får en ökad förståelse för affärsprocessen och hur de olika delarna hänger ihop. En effektiv process ger inte bara färre kreditförluster, det kan också bidra till fler affärsmöjligheter.

Praktisk information

Pris: 2 950 kr
Kursdokumentation, lunch och kaffe ingår

Får du förhinder måste avbokning ske senast 24 timmar före kursstart annars debiteras du fullt pris.

bisnode expert

Kurstillfällen
Nya kurstillfällen kommer inom kort.