Internationell kreditbedömning

Anmäl här
checkmark.svg

Bedöm kreditvärdigheten på ett företag i utlandet

checkmark.svg

Lär dig tolka information på ett korrekt sätt

checkmark.svg

Öka förståelsen för kreditmallar och score som beslutsstöd

Kreditbedömning av företag i utlandet

Kreditbedömning av företag i utlandet

I denna kurs får du lära dig om hur du kan bedöma kreditvärdigheten på ett företag i ett annat land. Vi går igenom hur du kan säkerställa identiteten på företaget och hur du kan dra slutsatser om dess återbetalningsförmåga med hjälp av av Dun & Bradstreets kreditupplysningstjänst.

Utbytet av varor och tjänster mellan länder har kommit att få en allt större betydelse i den globala ekonomin. Att lära känna sin motpart i en affärsrelation är av stor vikt för att kunna analysera risker och säkerställa regelefterlevnad. Det geografiska avståndet till leverantören eller kunden kan ge utmaningar när det handlar om att säkerställa identiteten på ett företag och utföra nödvändiga kontroller.

Utbildningen vänder sig till dig som granskar företag i andra länder. Kanske har du en roll som kreditbedömare, kredithandläggare, kreditchef, inköpschef, upphandlare eller liknande. Frågor som besvaras under utbildningen:

Hur säkerställer du identiteten på ett utländskt företag?

  • Vad är ett D-U-N-S–nummer?
  • Vad är företagets status?
  • Hur kan du se kopplingar mellan företag och filialkontor?

Hur kan du granska företagets finansiella förmåga?

  • Vilken information finns?
  • Hur tolkar du olika rating- och scoringmodeller?
  • Vilka fallgropar ska du undvika?

Under utbildningen kommer du få en kort introduktion till D&B Credit som är Dun & Bradstreets helt nya kreditupplysningsportal som lanseras under hösten.

Kursledare

Paul Geete, Dun & Bradstreet och August Molin, Bisnodeakademin håller i kursen. 

Paul har mångårig erfarenhet av internationell risk management som key account manager inom Dun & Bradstreet i Sverige. Paul har fördjupade produktkunskaper och stor erfarenhet av utbildning inom sitt område.

August håller utbildningar inom kreditområdet och har över 10 års erfarenhet från bank- och försäkringsbranschen där han arbetat med processutveckling och som kreditanalytiker. August är utbildad civilekonom.

Kursen ges i samarbete med Bisnodes globala partner, Dun & Bradstreet som är den ledande leverantören av kvalitetssäkrad och förädlad global affärsinformation.

Praktisk information

Pris: 1495 kr/person.
Kursdokumentation, smörgås/kaka och kaffe ingår.
Får du förhinder måste avbokning ske senast 24 timmar före kursstart annars debiteras du för kursavgiften.

bisnode expert

Kurstillfällen

Solna, Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6

1495 SEK

Boka utbildning