Mutor och korruption

Lagstiftning och regelverk

anmäl dig nu

Frågor om korruption och etik får mer och mer uppmärksamhet och är något som företag och organisationer måste ha på sin agenda.

Denna ökade uppmärksamhet och de konsekvenser som korruption kan få för företag och organisationer liksom enskilda individer ställer krav på kunskap inom området och ett proaktivt förhållningssätt.

Under seminariet diskuteras bland annat vad som menas med korruption och vilken lagstiftning och regelverk som finns på området.

Med utgångspunkt i praxis på området och praktiska exempel diskuteras gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna ageranden.

Talare

Natali Phalén tillträder som generalsekreterare på Institutet mot mutor den 1 april. Hon har en bakgrund som advokat vid Setterwalls Advokatbyrå där hon har arbetat med bland annat anti-korruption och regelefterlevnad.

Natali Phalén har erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt har praktiskt arbetat med anti-korruption såsom policy-arbete, due diligence utifrån korruptionsperspektiv och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Institutet mot mutor grundades 1923 och arbetar för att höja etiken i näringslivet och verka för god sed i beslutspåverkan. Institutets huvudmän är Svensk Näringsliv, Svensk Handel, Stockholms Handelskammare, Sveriges Kommuner och Landsting och LIF.

Kurstillfällen

Nya kurstillfällen kommer inom kort.