UTBILDNING JURIDIK

GDPR – nya dataskyddsförordningen

Anmäl här
checkmark.svg

Fördjupa dina kunskaper i GDPR och PUL

checkmark.svg

Lär dig om PUL-lagens praktiska betydelse

checkmark.svg

Få koll på framtidens dataskyddsförordning

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, träder i kraft i maj 2018. Den kommer ersätta vår nuvarande personuppgiftslag (PUL) men vad innebär den och hur kommer den påverka er organisation i praktiken?

Det vi vet är att det nya regelverket kommer beröra alla företag, organisationer, branscher och föreningar som hanterar personuppgifter. Det kan vara allt från att ni måste uppdatera processer, förändra hanteringar och utlämnade av personuppgifter till att skapa nya rutiner. Följer man inte lagen kommer det också innebära sanktioner.

På den här utbildningen klarlägger vi vad den framtida dataskyddslagstiftningen kan innebära för er organisation och hur ni redan nu kan agera och förbereda er. Självklart lyfter vi också fram de nyheterna gällande GDPR och belyser det med konkreta exempel.

Vi kommer även kortfattat gå igenom grunderna i PUL och beröra närliggande lagar som Kreditupplysningslagen (KUL), SPAR-lagstiftning och Marknadsföringslagen (MFL) då det är viktigt att ha grundkunskapen för framtida lagförändring.

Utbildningen riktar sig primärt till dig som inte är jurist men arbetar med hantering av personuppgifter och vår förhoppning är att du efter kursen ska ha fått tips och råd som förenklar ditt arbete.

Frågor som besvaras under kursen:

  • Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?
  • Hur skiljer sig nya dataskyddsförordningen mot personuppgiftslagen?
  • Hur fungerar PUL idag?
  • Hur får persondata samlas in, lagras, och användas i kommande lagstiftning?
  • Hur säkerställer ni att er verksamhet dokumenterar och hanterar information på ett korrekt sätt?
  • Vad händer om man inte följer den nya lagen?
  • Vad innebär ”rätten att bli bortglömd”?
  • Vi tar upp intressanta case från Datainspektionen och domstolar?
  • Hur hänger PUL ihop med KUL och MFL?
  • Vilket regelverk styr direktmarknadsföring?

Praktisk information

Kursen kostar 1495 kr/person. Kursdokumentation, smörgås/kaka och kaffe ingår. Kurstiden är 3 timmar.

Får du förhinder måste avbokning ske senast 24 timmar före kursstart annars debiteras du kursavgiften.

Kontakta oss gärna via akademin@bisnode.com om du har några frågor.

Kursledare

Ann-Sophie Greberg och Marie Sahlsten arbetar som bolagsjurister inom Bisnode.

bisnode expert

Kurstillfällen