Utbildning

bisnode infotorg
juridik

För icke jurister

Anmäl här
checkmark.svg

För dig som kommer i kontakt med rättsliga frågor

checkmark.svg

Fördjupa din kunskap om hur de svenska rättskällorna fungerar

checkmark.svg

Effektivisera dina sökningar genom att snabbt hitta rätt källa

För dig som jobbar som handläggare på myndighet, bank eller försäkringsbolag

Det är inte bara utbildade jurister som har nytta av de svenska rättskällorna, den här kursen vänder sig  även till den som i sitt arbete kommer i kontakt med rättsliga problem. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig det juridiska materialet krävs ofta en baskunskap, till exempel i juridisk terminologi eller om befintliga rättskällor utöver lagtexten. Man behöver också veta vilka dokument som är viktiga, hur de rangordnas och hur de förhåller sig till varandra. Kursen vänder sig till dig som jobbar som handläggare på till exempel en myndighet, bank eller ett försäkringsbolag.

Frågor som besvaras under utbildningen              

  • De svenska rättskällorna – vilka är de?
  • Vilka instanser eller dokumenttyper kan knytas till respektive rättskälla?
  • Vilka domstolar har vi i Sverige?
  • Hur är domstolsväsendet strukturerat?
  • Vilka dokumenttyper måste ta del av när vi löser juridiska problemställningar.
  • Vad är en proposition och en SFS?
  • Vilka dokumenttyper genereras?
  • Hur hittar man dokumenten man behöver?

På kursen får du även lära dig hur du snabbt och enkelt till exempel plockar fram en lag eller ett domstolsavgörande i tjänsten InfoTorg Juridik.

Praktisk information

Pris: Kostnadsfritt. Kursdokumentation, smörgås/kaka och kaffe ingår. Får du förhinder måste avbokning ske senast 24 timmar före kursstart, annars debiteras du 995 kr.

Bisnode Expert

Kurstillfällen