Sök
Utbildning

Global riskbedömning

Lär dig hur du granskar och riskbedömer ett företag i ett annat land.
Anmäl dig

Agera globalt utan att ta risker

På denna kurs får du lära dig om hur du kan granska ett företag i ett annat land. Vi går igenom hur du kan säkerställa identiteten på företaget och hur du kan dra slutsatser om olika typer av finansiella risker med hjälp av Bisnode Dun & Bradstreets kreditupplysningstjänst. 

praktisk information

PRIS:
1 995 kr

KURSLEDARE:
August Molin, utbildningsspecialist Bisnode
David Kremel, Bisnode Dun & Bradstreet

ÖVRIGT:
Kursdokumentation och fika ingår. 

FRÅGOR?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@bisnode.com alternativt kursledaren August Molin på august.molin@bisnode.com eller mobil 0708 - 73 12 78.

Utbytet av varor och tjänster mellan länder har kommit att få en allt större betydelse i den globala ekonomin. Att lära känna sin motpart i en affärsrelation är av stor vikt för att kunna göra en riskbedömning. 

Utbildningen vänder sig till dig som granskar företag i andra länder. Kanske har du en roll som kreditbedömare, kredithandläggare, kreditchef, inköpschef, upphandlare eller liknande.

Frågor som besvaras under utbildningen:  

  • Hur ser världen ut idag och vilka utmaningar möter vi när vi agerar globalt? 
  • Vem gör du affärer med? Att säkerställa identiteten, koncernkopplingar och aktivitetsnivå över landsgränserna. 
  • Hur riskbedömer du ett företag i utlandet och vilken hjälp kan du förvänta dig av kreditupplysningen? 
  • Hur kan du använda dig av hjälpmedel som rating, scoring och Paydex?  
  • Hur kan du bevaka och följa upp dina utländska affärsrelationer? 

Under utbildningen arbetar vi också tillsammans med några olika case för att deltagarna ska pröva på att tillämpa kunskaperna i praktiken. 

Kursen ges i samarbete med Bisnodes globala partner, Dun & Bradstreet som är den ledande leverantören av kvalitetssäkrad och förädlad global affärsinformation.

Företagsanpassad kurs? 

Vill du att vi håller utbildningen på plats hos er? Maila oss gärna på academy@bisnode.com eller direkt till kursledaren så diskuterar vi ett upplägg. Priset är 25 000 kr och då ingår allt,  t ex kursmaterial och resor.

Kurstillfällen och anmälan

Bisnodes kontor , Rosenborgsgatan 4, Solna

1995 kr

Registrera dig