Sök
Utbildning

Global riskbedömning

Lär dig hur du granskar och riskbedömer ett företag i ett annat land.
Anmäl dig

Agera globalt utan att ta risker

På denna kurs får du lära dig om hur du kan granska ett företag i ett annat land. Vi går igenom hur du kan säkerställa identiteten på företaget och hur du kan dra slutsatser om olika typer av finansiella risker med hjälp av Bisnode Dun & Bradstreets kreditupplysningstjänst. 

praktisk information

PRIS:
1 995 kr

KURSLEDARE:
August Molin, utbildningsspecialist Bisnode
David Kremel, Bisnode Dun & Bradstreet

ÖVRIGT:
Kursdokumentation och fika ingår. 
Kursen är en halvdag. Läs mer om datum och tider längre ner på sidan.

FRÅGOR?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@bisnode.com alternativt kursledaren August Molin på august.molin@bisnode.com eller mobil 0708 - 73 12 78.

Utbytet av varor och tjänster mellan länder har kommit att få en allt större betydelse i den globala ekonomin. Att lära känna sin motpart i en affärsrelation är av stor vikt för att kunna göra en riskbedömning. 

Utbildningen vänder sig till dig som granskar företag i andra länder. Kanske har du en roll som kreditbedömare, kredithandläggare, kreditchef, inköpschef, upphandlare eller liknande.

Frågor som besvaras under utbildningen:  

  • Hur ser världen ut idag och vilka utmaningar möter vi när vi agerar globalt? 
  • Vem gör du affärer med? Att säkerställa identiteten, koncernkopplingar och aktivitetsnivå över landsgränserna. 
  • Hur riskbedömer du ett företag i utlandet och vilken hjälp kan du förvänta dig av kreditupplysningen? 
  • Hur kan du använda dig av hjälpmedel som rating, scoring och Paydex?  
  • Hur kan du bevaka och följa upp dina utländska affärsrelationer? 

Under utbildningen arbetar vi också tillsammans med några olika case för att deltagarna ska pröva på att tillämpa kunskaperna i praktiken. 

Kursen ges i samarbete med Bisnodes globala partner, Dun & Bradstreet som är den ledande leverantören av kvalitetssäkrad och förädlad global affärsinformation.

Företagsanpassad kurs? 

Vill du att vi håller utbildningen på plats hos er? Maila oss gärna på academy@bisnode.com eller direkt till kursledaren så diskuterar vi ett upplägg. Priset är 25 000 kr och då ingår allt,  t ex kursmaterial och resor.

Kurstillfällen och anmälan