Sök

Webbutbildning:
InfoTorg – Sök smart
och tolka rätt 

Lär dig hitta, verifiera och sammanställa information på ett effektivt sätt.
Webbutbildning: InfoTorg Företag Webbutbildning: InfoTorg Person

Gratis
webb-
utbildning

Ett inspelat seminarium där vi behandlar huvuddelarna i utbildningen InfoTorg – Sök smart och tolka rätt. Utbildningen består av två delar: InfoTorg Företag och InfoTorg Person. Filmerna är uppdelade och rubricerade efter område så du direkt hittar delarna som är intressanta för dig.

Exempel på frågor som besvaras under utbildningen:

  • Hur verifierar du en identitet på person eller företag?
  • Vilken historik kan du få fram på person eller företag?
  • Vill du veta vilka styrelseuppdrag en person har eller vilka som sitter i styrelsen på ett företag?
  • Hur säkerställer du om en person eller ett företag äger några fordon eller fastigheter?

InfoTorg Företag

Webbutbildning infotorg företagInfoTorg
Person

Webbutbildning Infotorg person