InfoTorg - Fördjupad
leverantörskontroll

Undvik oseriösa leverantörer genom att kombinera en kreditupplysning med InfoTorgs övriga information

Se kursdatum

Praktisk information

PRIS:
Kostnadsfri.

KURSLEDARE:
Christian Zittenbaum och August Molin, utbildningsspecialister på Dun & Bradstreet.

ÖVRIGT:
Kursen hålls i Teams. Några dagar innan utbildningen börjar kommer du få en Teams-länk skickad till dig.

FRÅGOR:
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@dnb.com eller direkt till någon av kursledarna på, zittenbaumc@dnb.com eller molina@dnb.com 

Att kontrollera en leverantör kan vara svårt, framförallt om det rör sig om ett företag där verksamheten bedrivs på ett oseriöst eller kanske till och med på ett kriminellt sätt. På denna utbildning kommer vi ge dig tips på vilka fördjupade kontroller du kan göra med hjälp av InfoTorg för att undvika dessa aktörer.

I kreditupplysningen kan du få en bra bild av företagets ekonomiska situation. Utöver en upplysning kan det finnas behov av att göra ytterligare fördjupade kontroller. Med hjälp av verkliga fall och praktiska övningar kommer vi belysa vad dessa kontroller kan innehålla, hur du ska tolka informationen rätt men också se mönster som avslöjar att leverantörerna är högst tvivelaktiga att göra affärer med.

Denna utbildning vänder sig till dig som har ett behov av att göra kontroller i rollen som exempelvis inköpare, upphandlare, kreditgivare eller andra typer av leverantörskontroller inom näringslivet eller offentlig verksamhet. 

Exempel på innehåll:

- Vad visar AAA-rating och vad bör du titta på i en kreditupplysning?

- Vad kan det finns för fördelar i InfoTorg som en kreditupplysning inte har och vice versa?

- Se nyttan med att kombinera en kreditupplysning med övrig information i InfoTorg.

- Exempel på fördjupade kontroller i InfoTorg utöver en kreditupplysning: Fordonsinnehav, fastighetsbestånd, detaljerad information om styrelsen, revisor, verklig huvudman, juridisk information, ärenden hos Bolagsverket.

- Övningar där du själv får öva på att tolka information och hitta varningssignaler.

- Tips på andra bra tjänster som Dun & Bradstreet tillhandahåller vid kontroller av leverantörer.

 

För onlinekurserna använder vi Teams.

 

Kurstillfällen och anmälan

Online

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Online

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Online

Kostnadsfritt Kostnadsfritt