Analys och kundinsikter

Förstå dina kunders beteende och anpassa dina aktiviteter därefter.

Anmäl här

Analys och kundinsikter

Förstå dina kunder bättre genom analys!

På den här kursen ger vi dig konkreta tips och råd om hur du kan förstå dina kunder bättre, definiera olika kundsegment, förutse kundens konsumtion och vilka metoder och modeller du kan behöva. Du kommer också få en djupare förståelse för hur beslutsprocessen ser ut och hur du kan tolka och förstå analysen. Helt enkelt jobba smartare och effektivare med analys! 

Praktisk information

Pris
1 995 kr, kursdokumentation och fika ingår

Kursledare
Per Selin, Senior analytiker på Bisnode. 

Frågor?
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@bisnode.com eller kursledaren Per Selin direkt på per.selin@bisnode.com eller på 073–334 117

Utbildningen riktar sig primärt till dig som jobbar eller kommer ta del av analyser på exempelvis en CRM- eller Marknadsavdelning. 

Frågor som kommer besvaras under utbildningen:  

 • Hur blir du en bra beställare av analys? 
 • Hur definierar du det du vill få ut av analysen? 
 • Vad kan du förvänta dig av en analys? 
 • Vilka modeller och metoder finns det? 
 • Hur ser beslutsprocessen ut? 
 • Hur fattar vi människor egentligen beslut?  

Efter kursen kommer du ha en god insikt i analysens roll, både i kundlivscykeln och ur ett målgruppsperspektiv men även hur du använder den på bästa sätt. 

Kursdatum:

STOCKHOLM

 • 1 okt 2018 kl 13-16
  Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 Solna
 • 3 dec 2018 kl 13-16
  Bisnodes kontor, Rosenborgsgatan 4-6 Solna

Anmäl dig här

Bisnode Expert

Företagsanpassad kurs? 

Vill du att vi håller utbildningen på plats hos er? Maila oss gärna på academy@bisnode.com eller direkt till kursledaren så diskuterar vi ett upplägg. Priset är 25 000 kr och då ingår allt,  t ex kursmaterial och resor.

Kursanmälan kommer inom kort