Kundservice företag

company-support.png

Kom i kontakt med vår kundservice för företag

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 9.00-17.00.

Kundservice kredit

08-519 013 50

Kundservice information

08-555 682 00

Kundservice marknad

020-34 34 10

Bli kontaktad

Bisnode inhämtar fastighetsuppgifter från två källor. Fastighetsinnehav enligt senaste taxeringen levereras en gång per år från Skatteverket och visar den taxerade ägaren vid en viss tidpunkt. Aktuellt fastighetsinnehav uppdateras dagligen av Lantmäteriet och visar ditt fastighetsinnehav per dagens datum. Det är vår kund som avgör vilken information de vill ta del av, därför kan det vara olika uppgifter på de upplysningskopior som skickas till dig.

Bisnode köper företagsinformation från bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB). Om de felaktiga uppgifterna gäller företagets branschtillhörighet, adress eller telefonnummer ber vi dig kontakta SCB. Övrig information inhämtas från Skatteverket, Bolagsverket, tingsrätter och Kronofogden. Här kan du läsa mer om våra källor. 

Bisnode hämtar information från en mängd olika källor. Läs mer om våra källor här. 

Beställningsformulär för upplysning inför upphandling hittar du på här. Beställning skickas till kundservice som sedan levererar enligt era önskemål. Aktuellt pris visas i formuläret.

Titta i vår manual för boksluts- och nyckeltalsinformation >> Här 

D&B D-U-N-S® Number är ett registrerat varumärke som ägs och kontrolleras av Dun & Bradstreet International och används som ett unikt identifikationsnummer för företag. 

Det går ut en upplysningskopia i följande fall: Vid sökning på privatpersoner, i enskild firma och handels- och kommanditbolag i våra kreditupplysningstjänster. I övriga fall går ingen kopia ut.

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt upplysningen. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Kreditgivaren behöver inte ditt medgivande för att beställa en upplysning. Det krävs däremot ett legitimt skäl, giltig anledning, för att kunna beställa en upplysning på en privatperson. Legitimt skäl finns om du har ansökt om lån, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande. Om du har fått ett meddelande via sms, brev eller e-post kan du logga in på www.minupplysning.se och få veta vem som har tagit kreditupplysningen på dig och vilken information de har fått. 

När en kreditupplysning beställs på en privatperson, enskild näringsidkare eller handels-kommanditbolag måste Bisnode skicka ut information om vem som beställt kreditupplysningen och vilka uppgifter som har lämnats ut till beställaren. I det brev eller e-postmeddelande du fått finns en kod som du kan använda för att logga in på www.minupplysning.se och se upplysningskopian i digital form.