Podcast
Att leda
i en osäker värld 

Killander & Björk möter Bisnodes VD Magnus Silfverberg
Killander & Björk möter i tre avsnitt Bisnodes koncernchef Magnus Silfverberg för att prata om framtiden, ledarkap och hur man leder i osäkra tider. 

Magnus har
olika ledarpositioner över hela sitt CV. Men att leda Bisnodes resa från 70 företag till ett bolag och samtidigt genomföra en digital transformation i tider av hög osäkerhet har lärt Magnus vilka nya egenskaper som blir värdefulla i ledarskapet.  
 
”Det har varit en enorm resa ur ett ledarskapsperspektiv”, säger han och pekar ut den tydliga visionen som en faktor bakom det lyckade mötet mellan marknadens behov och Bisnodes erbjudande.
 
 
 
 
Snabb förändring i en oförutsägbar värld  

Sällan har verksamheter ställts inför samma osäkerhet som nu under pandemin. Men redan innan hälsochocken och den ekonomiska krisen slog till hade akronymen VUCA blivit närmast en förkortning för den snabbföränderliga och oförutsägbara värld verksamheter ska fungera i. VUCA innebär kort och kort att omvärlden ses som volatil, osäker, komplex och tvetydig.
 
När Magnus lämnade uppdraget som koncernchef för Betsson Group och tillträdde som koncernchef för Bisnode var VUCA precis rätt beskrivning på den verklighet han ställdes inför. Han klev in i ett bolag med lång historik, från början Bonnier Affärsinformation, som 2006 fusionerades med ett annat bolag och blev Bisnode där Ratos blev huvudägare. Bolaget förvärvade snabbt fler företag runtom i Europa och nu började resan där 70 verksamheter, som spretade åt olika håll, skulle komma att bli ett av Europas ledande data- och analysföretag.
 
En oslipad diamant 
 
När Magnus började hade Bisnode ett rykte av att vara ett stabilt bolag men inte med en särskilt tydlig och framåtlutad position.

”Eftersom jag tidigare arbetat mycket med big data på Betsson var det var spännande att komma in i ett bolag som till hundra procent arbetade med data. Det var lite av en oslipad diamant.”

Magnus ledstjärna var att tidigt sätta ut en tydlig riktning och därefter låta teamen själva styra hur de skulle komma fram till lösningen. Det blev en framgångsfaktor. Inte minst sett till medarbetarnas nöjdhetssiffror som steg kraftigt. Visionen var också väldigt viktig. ”Så fort du tvekar och blir ambiguous går det åt alla möjliga håll och riktningar samtidigt. Jag såg det som viktigt att ledningsgruppen enades kring vägen framåt.”

Detta blev startskottet på flera års stenhårt arbete, som Magnus själv beskriver det, med att ompositionera Bisnode från att sälja adresslistor till att bli en stöttande grundpelare för företag som ska arbeta med AI, prediktiv analys och bli datadrivna i sina arbetssätt.

”Det som har varit häftigt på resan är att vi verkligen blivit bättre på att anamma ett mer modernt ledarskap. I en VUCA-värld behöver man ha ett ledarskap som är anpassat efter förutsättningarna. Du kan inte vara superhierarkisk och stå och peka med hela handen utan du behöver självstyrande mindre enheter, självledarskap, empowerment fast med accountability och framför allt en tydlig riktning vart vi ska någonstans.”  
 
Gör omställningen synlig för alla 
 
Det blev mycket jobb för alla såväl kulturellt, kompetensmässigt och kommunikationsmässigt. ”Du kan ta vilken managementbok som helst och slå upp vilken sida som helst. Det problemet och den utmaningen fanns också här på Bisnode och den har vi jobbat med. Vi har ställt om allt så det har varit en enorm resa ur ett ledarskapsperspektiv.  
 
Transparens och öppenhet kom också att bli en viktig framgångsfaktor. Självklart finns det vissa saker vi som ägs av ett börsnoterat bolag inte kan prata. Däremot gjorde vi det enkelt för alla att se varandras mål och hur långt man kommit på dom, inklusive mina egna mål. Den typen av intern transparens tror jag hjälpte oss att enas om vad vi ska göra och få alla att gå i samma riktning. 
 
Bisnodes resa från att Magnus klev ombord 2015 tog fem år. Men med tanke på att den enda givna sanningen i en VUCA-värld är förändring är jobbet långt ifrån klart. Att döma av leendet på Magnus läppar har Bisnode dock blivit bra på att hitta rätt. ”Nu levererar vi hur mycket bra grejer som helst hela tiden”, avslutar han