Sök

Hur datadrivet är ditt företag?

1. Hur fattas beslut i ditt företag?

  • Baserat på intuition
  • Baserat på fakta
  • Oftast är besluten faktabaserade men ibland baseras de på intuition

2. Vilket påstående passar bäst in på ditt företag

  • Dataanalys används inte alls
  • Dataanalys används sporadiskt och enbart på vissa avdelningar inom företaget
  • Dataanalys används kontinuerligt men endast på vissa avdelningar inom företaget
  • Dataanalys används sporadiskt men på alla avdelningar inom företaget
  • Dataanalys används kontinuerligt och på alla avdelningar inom företaget

3. Hur väl delar ni med er av analyserad data inom företaget?

0
Inte särskilt väl. Endast gruppen eller avdelningen som analyserar data har tillgång till den
Mycket väl. Alla som behöver datan har tillgång till den

4. Hur stor andel av den data du vill ha, har du tillgång till?

0
Ingen data alls
All data

5. Om ni utgår från er datakvalitet, hur enkelt är det att jämföra och analysera datan?

0
Mycket svårt
Väldigt lätt

6. Om ni utgår från kvaliteten i era analyssystem, hur enkelt är det att jämföra och analysera datan?

0
Mycket svårt
Väldigt lätt

7. Vilket påstående passar bäst på ditt företag?

0
Dataanalys innebär främst granskning av historisk data
Dataanalys innebär främst att förutsäga och optimera resultaten

8. I vilken utsträckning använder du data för att fatta automatiserade beslut i realtid?

0
I mycket liten utsträckning
I väldigt stor utsträckning

Powered by DigJourney