Hur hög risk kan du hantera?

Vi hjälper dig förstå vilken inverkan COVID-19 kan ha på din kundportfölj

Kolla upp ditt D&B Covid-19 Impact Index nu

D&B Covid-19 Impact Index

 • Kreditriskhantering 

 • Håll koll på risker och störningar i din leverans- och försörjningskedja 

 • Säkra dina intäkter och få reda på vilka prospekt du ska prioritera 

 • Tillgänglig via batch för alla portföljer (kund, leverantör eller pipeline)

 • Uppdateringar veckovis 

Fyll i dina uppgifter för att få ditt COVID-19 Impact Index

D&B Covid-19 Impact Index säkerställer säkra affärer i tider av högre risk

I samarbete med Dun & Bradstreet hjälper vi dig att övervaka COVID-19:s globala påverkan på affärer

Vår analys kan ge insikter att agera efter för att hjälpa dig: 

 • Hantera risker för ditt kassaflöde genom att identifiera konton i din portfölj som kräver omedelbar uppmärksamhet och hjälper dig optimera arbetet med dina kunder under dessa svåra tider.
 • Ändra din go-to-market-strategi för att växa pipeline, intäkter och skydda lönsamhet genom att kombinera avsikten att köpa och risker kopplade till målkonton.
 • Utveckla en riskbaserad utvärderingsprocess för din leveranskedja, övervaka dina Tier 1 och Tier 2 leverantörer för att avgöra var du kan behöva skapa beredskapsplaner eller planera för finansiell eller logistisk flexibilitet.

Dun & Bradstreet COVID-19 Impact Index ger en bild av viktiga faktorer som påverkar företag under det nya utbrottet av coronaviruset, COVID-19. Med tanke på den nuvarande pandemins globala omfattning ser vi massiva störningar inte bara för enskilda företag utan också för deras övergripande relationer (Affärskunder såväl som deras leveranskedjor).

Genom COVID-19 Impact Index har Dun & Bradstreet använt sig av datans djup och bredd för att förbättra beslutsfattandet. Genom att ge insikter i affärsförbindelser tillsammans med specifik COVID-19 dynamisk information om platser och industri är vi positionerade för att utveckla en integrerad konsekvensbedömning ur både ett risk- och möjlighetsperspektiv.

 

Indexet rankar ett företags risknivå och potentiella affärsstörningar baserat på 5 mätvärden: 

 • Företagets finansiella styrkeindex – Bedömer risken för verksamheten baserat på D&B's Failure Score och Delinquency Score.

 • Störningsindex för företag – Bedömer risken för verksamheten baserat på nivån på de begränsningar som finns i samband med COVID-19.

 • Störningsindex för företagsindustrin – Bedömer risken för verksamheten baserat på den förväntade inverkan på den bransch där verksamheten verkar.

 • Företagets sammanfattande påverkan – Bedömer den förväntade totala effekten av COVID-19-viruset, baserat på företagets risk-, lokaliserings- och industriindex.

 • Övergripande konsekvensindex för företag – Bedömer den förväntade totala effekten av COVID-19, baserat på företagets konsekvensindex och index för nätverkets påverkan.

D&B COVID-19 Impact Index använder en percentilrankning för mer exakt information. Parametrarna och faktorvikten kan ändras dagligen eftersom tillgänglig information och distributioner ändras. 1 är den högsta poängen och 100 är den lägsta på skalan.

Genom månatliga eller veckoliga uppdateringar får du insikter i tid.

Våra specialister finns tillgängliga för att konsultera dig om hur du använder COVID-19 Impact Index och våra andra resurser, inte bara för att bedöma och mildra risker, utan också för att identifiera fokusområden för tillväxtmöjligheter.