Sök
Bisnode's Corona Index
Uppdaterad statistik kommer att publiceras varje tisdag

Utbrottet av Covid-19 fortsätter att påverka världen. På Bisnode har vi en mängd realtidsdata som kan berätta mer om det svenska affärsklimatet samt hur samhället påverkas. Därför har vi skapat ett Coronaindex för att kunna dela den senaste datan med dig.
Veckans insikter 
Uppdaterad 26/5
DATA FRÅN VECKA 13-20
Från 23/3 går det att se en märkbar ökning av det totala antalet konkurser i Sverige med en kontinuerlig uppåtgående kurva under de följande veckorna. Genomsnittet gick från 133 till 188 konkurser under denna period (veckorna 13-20), vilket indikerar en tydlig trend. Större företag med en omsättning på mer än 25 miljoner kronor har drabbats i större utsträckning. I jämförelse med förra året har konkurserna för större företag ökat med 90% vilket påverkar ett större antal anställda. Hittills har vi inte sett några stora förändringar i betalningsanmärkningar.  
 
Branscher:
Besöksnäringen samt mat och dryck Detta är en bransch som har påverkats hårt av krisen där konkurser har ökat med 138% under veckorna 13-20 jämfört med samma period förra året. Det har skett en ökning av antalet berörda anställda med 284%.
 
Klädbutiker Här ser vi en stor ökning i antalet konkurser i jämförelse med samma period föregående år. Under veckorna 13-20 gick 51 bolag i konkurs vilket kan jämföras med 16 bolag för samma period förra året (en ökning med 219%.) Antalet anställda i bolagen som har gått i konkurs har legat på cirka 19 per bolag, vilket ger en indikation om att det är större bolag i den här branschen som har drabbats hårt.
 
Taxi I taxibranschen ser vi en stor ökning i antalet konkurser jämfört med förra året. Från 21 till 37 för perioden v13-20 (76%), antalet drabbade anställda är cirka 5 per bolag vilket talar för att det inte är så stora bolag.


Trend
Antalet konkurser v.13-20
blobid0.png
Kommentarer och insikter om indexet:
Bisnode's Corona Index är baserat på data i realtid från Bolagsverket och omfattar endast aktiebolag. Tänk på att nyligen tillagda resultat kan påverkas av en tidsfördröjning i registrerad data – som justeras över tid.

Inga konkreta förändringar syns för närvarande i uppgifterna om faktiska betalningsanmärkningar för aktiebolag. Detta kommer att vara en viktig parameter att hålla koll på i framtiden eftersom det finns en naturlig fördröjning i rapporteringen och förändringar kommer bli uppenbara först om ett par månader. 

BetalningsanmärkningarSkärmavbild 2020-05-26 kl. 14.47.46.png

Om datan:
Parametern för betalningsanmälan omfattar endast aktiva aktiebolag. Betalningsanmärkningar motsvarar ett "beslut om betalningsorder" och "skattekonto" (offentliga fordringar). Dessutom ingår andra skulder till staten som parkeringsavgifter, trängselavgifter och förseningsavgifter. Informationen erhålls kontinuerligt från Kronofogdemyndighet (KFM) med en daglig periodicitet. Behandlingstiden på KFM för nya ärenden som rör betalningsuppdrag varierar, men är för närvarande mellan 7-30 dagar. Statistiken över betalningsanmärkningar för Corona-index uppdateras varje månad.

Det är värt att notera att företag med intäkter överstigande 25 miljoner kronor har större svårigheter jämfört med andra segment. Med en ökning av 90% har de flyttat från 31(2019) till 59 (2020) anmälda konkurser under samma period.
Skärmavbild 2020-05-26 kl. 14.45.57.png
Konkurser i Sverige per vecka, jämförelse mellan 2019 och 2020
Konkurser i Sverige per inkomststorlek, jämförelse mellan 2019 och 2020
 
Konkurser och berörda anställda per län i Sverige vecka 13-20

 

Om datan:
Information om lösta konkurser samlas in av Bisnode från Bolagsverket 7 dagar i veckan. Källan för konkursansökningar är regionala domstolar, från vilka ansökningar hämtas manuellt 5 dagar i veckan. Förseningen i behandlingstiden från myndigheterna kan vara cirka sju dagar. Statistiken över lösta konkurser för Corona-index uppdateras varje vecka

Antalet anställda som drabbats av konkurser har ökat. Det har ökat från 3,43 anställda per konkursföretag (2019) till 3,75 under 2020. För företag med mer än 25 miljoner kronor i intäkter har utvecklingen varit mer dramatisk – i genomsnitt 39,3 anställda per konkurs (2019) jämfört med 43,5 (2020).

Konkurser i Sverige och berörda anställda, vecka 13-20, jämförelse mellan 2019 till 2020
 
Konkurser i Sverige och berörda anställda per vecka
 
Konkurs i företag >25 miljoner kronor i intäkter och berörda anställda
 
Om datan:
Informationen samlas in från aktiebolagens senaste årsrapporter som lämnats in till Bolagsverket. Daglig insamling.
Antalet rekonstruktioner har ökat kraftigt. För företag med mer än 25 miljoner kronor i intäkter har utvecklingen varit dramatisk.
 

Rekonstruktioner per inkomststorlek
 

Rekonstruktioner och berörda anställda 
 

Om datan:
Initierad företagsomstrukturering, insamlad av Bisnode från Bolagsverket 7 dagar i veckan. Fördröjningen i behandlingstiden från myndigheten kan vara cirka sju dagar. Statistiken över avslutade konkurser uppdateras varje vecka.

En dramatisk ökning av antalet anställda som berörs av rekonstruktioner när man jämför 2019 med 2020. Trenden är likartad under samma period som för konkurser och berörda anställda.
Rekonstruktioner och berörda anställda 
 

Om datan:
Anställda i företag där omstrukturering har inletts samlas in av Bisnode från Bolagsverket sju dagar i veckan. Fördröjningen i behandlingstiden från myndigheten kan vara cirka sju dagar. Statistiken över avslutade konkurser uppdateras varje vecka.

Fler företag startades 2020 än under samma period 2019. Trenden börjar dock gå mot en långsammare utveckling detta år, nära den 2019, med en vändning runt vecka 10.

Registrerade startups


Om datan:
Registrerade nya aktiebolag från Bolagsverket samlas dagligen. Statistik över nystartade företag relaterade till Corona-index uppdateras varje vecka.

Bisnode's Corona Index är utformat för att presentera den senaste utvecklingen inom det svenska affärsklimatet och är en ögonblicksbild av nuvarande företagstrender som kan påverka handelns och samhällets framtid. Indexet är baserat på Bisnodes data som delas öppet under denna kris. Du kan ta hjälp av denna data för att upptäcka, upptäcka, förutsäga och analysera trender i god tid.

Om datan
TEKNISK BESKRIVNING av datan i Bisnode's Corona Index. Den rapporterade informationen omfattar endast svenska aktiebolag. Fördjupad information om hur informationen samlas in och behandlas från officiella källor beskrivs mer detaljerat under varje avsnitt ovan.

PRESS

För ytterligare information om Bisnode Index kontakta Tomas Hedenius, marknadschef Bisnode Scandinavia.
Mobil: 070-247 29 02  E-post: tomas.hedenius@bisnode.com  

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy om sekretess

Våra experter på kreditriskbedömning pratar om hur man driver företag och samhälle framåt med data och analys

Bisnode Studio
Vårt kunskapscentrum för webbseminarier, paneldebatter och annat inspelat innehåll.
Detta avsnitt: 
Vem kan du lita på?
Hur bör företag agera i en högst ovanlig situation? Vad är
viktigt att ta hänsyn till och hur utvärderar du affärspartners
krediter under en kris? Ta del av tipsen från våra expeter på
kreditriskbedömning.