Korrekta uppgifter om fastigheter är mycket viktigt för beslutsfattare i deras arbete. Fastigheter betingar ofta stora ekonomiska värden och är en viktig del i värdering företags tillgångar och personers förmögenhet och som säkerhet för lån.

Förändrat erbjudande i InfoTorg Fastighet web Vi på Bisnode har under senaste tiden kunnat se att fastighetserbjudandet behöver förändras och anpassas för att bättre tillgodose våra kunders behov. Vi har lyssnat på våra kunders önskemål.

Rapporternas innehåll har därför paketerats om för att bli mer processanpassade. Användaren får också tillgång till fler rapporter och har därigenom större möjlighet att välja den fastighetsrapport som passar utifrån situationen.

De nya fastighetsrapporterna blir tillgängliga i början av december 2017.

De nya rapporterna är:

  • Bisnode Lagfaren ägare
  • Bisnode Fastighetsrapport
  • Bisnode Utökad Fastighetsrapport
  • Bisnode Taxeringsrapport
  • Bisnode Företag fastighetsinnehav

Övrig information Rapporter för Gemensamhetsanläggningar, Samfälligheter, Byggnad kommer att lanseras under kvartal 1 2018.

Har ni frågor går det bra att kontakta Erica Olivius Product Manager via erica.olivius@bisnode.com

<< Se fler nyheter