Sök

Idag registrerar Bolagsverket om ett företags registrerade information om verkliga huvudmän misstänks vara felaktig (misstankegrad 1). Företagets registrerade information visas.

Från och med 1 januari 2020 kommer Bolagsverket att registrera misstanke om att uppenbart felaktiga uppgifter registrerats, (misstankegrad 2). Om misstankegrad 2 föreligger visas ingen registrerad information om företagets verkliga huvudmän.

Vid misstanke om felaktig eller uppenbart oriktig uppgift visas informationen på sidan Verklig huvudman, se nedan.