Misstanke om oriktig uppgift gällande Verklig huvudman

19 dec 2019

Idag registrerar Bolagsverket om ett företags registrerade information om verkliga huvudmän misstänks vara felaktig (misstankegrad 1). Företagets registrerade information visas.

Från och med 1 januari 2020 kommer Bolagsverket att registrera misstanke om att uppenbart felaktiga uppgifter registrerats, (misstankegrad 2). Om misstankegrad 2 föreligger visas ingen registrerad information om företagets verkliga huvudmän.

Vid misstanke om felaktig eller uppenbart oriktig uppgift visas informationen på sidan Verklig huvudman, se nedan.