Bostadsrättsförening på adressen

17 okt 2018

Bisnode InfoTorg erbjuder i InfoTorg Person uppgift om det finns en bostadsrättsförening på adressen där personen är folkbokförd. Syftet är att underlätta för handläggare genom att visa ytterligare information. Att notera är att visningen inte anger att den visade personen äger en bostadsrätt i fastigheten. Om det finns en bostadsförening på adressen visas för närvarande inte. 

Enligt SCB (Bostadsbeståndet 2017-12-31) visas att i flerbostadshus utgör hyresrätter 59 procent (drygt 1 445 000 lägenheter) av det totala beståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 1 017 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter.

<< Se fler nyheter