Säljkontakt

sales-contact.svg

Kontakt med sälj

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 9.00-16.00.

08 558 059 00

Vill du att vi kontaktar dig?

När du har fått ett meddelande från  www.minupplysning.se innebär det att någon har tagit en kreditupplysning på dig. När du loggar in på minupplysning.se ser du den exakta kopian som lämnats ut. Där kan du se namnet på frågeställaren, den person eller det företag som har beställt upplysningen. Ett konto på minupplysning är kostnadsfritt.

När du har fått ett meddelande från  www.minupplysning.se innebär det att någon har tagit en kreditupplysning på dig. När du loggar in på minupplysning.se ser du den exakta kopian som lämnats ut. Där kan du se namnet på frågeställaren, den person eller det företag som har beställt upplysningen. Ett konto på minupplysning är kostnadsfritt.

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt kreditupplysningen. Beställaren behöver inte ha ditt medgivande för att beställa en kreditupplysning. Det krävs däremot ett legitimt behov, alltså en anledning, att beställa en kreditupplysning på en privatperson. Beställaren av kreditupplysningen kan ha ett legitimt behov om du till exempel har ansökt om lån, ska hyra en bostad, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande.

Det är Bisnodes kund som har beställt kreditupplysningen på dig och Bisnode har lämnat ut kreditupplysningsinformationen. I din upplysningskopia framgår det vilken av våra kunder som har beställt kreditupplysningen på dig. Kontakta företaget som står som beställare, för mer information om varför de har tagit en kreditupplysning på dig.

Om du är omfrågad som näringsidkare eller näringsanknuten krävs inget legitimt behov för beställaren. Beställaren behöver därför inte svara på frågan varför de har beställt kreditupplysningen.

Om du har frågor om själva innehållet i kreditupplysningskopian kan du mejla oss på kredit.se@bisnode.com.

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt kreditupplysningen. Beställaren behöver inte ha ditt medgivande för att beställa en kreditupplysning. Det krävs däremot ett legitimt behov, alltså en anledning, att beställa en kreditupplysning på en privatperson. Beställaren av kreditupplysningen kan ha ett legitimt behov om du till exempel har ansökt om lån, ska hyra en bostad, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande.

Det är Bisnodes kund som har beställt kreditupplysningen på dig och Bisnode har lämnat ut kreditupplysningsinformationen. I din upplysningskopia framgår det vilken av våra kunder som har beställt kreditupplysningen på dig. Kontakta företaget som står som beställare, för mer information om varför de har tagit en kreditupplysning på dig.

Om du är omfrågad som näringsidkare eller näringsanknuten krävs inget legitimt behov för beställaren. Beställaren behöver därför inte svara på frågan varför de har beställt kreditupplysningen.

Om du har frågor om själva innehållet i kreditupplysningskopian kan du mejla oss på kredit.se@bisnode.com.

Nej, det krävs ett så kallat legitimt behov att beställa en kreditupplysning (personupplysning) på en privatperson enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Legitimt behov betyder att den som beställer kreditupplysningen ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Det kan till exempel vara att du vill hyra en bostad, ansöker om lån eller ska köpa något i en affär eller på internet som ska faktureras eller avbetalas. Det kan även vara en affärsförbindelse, exempelvis med en hantverkare vid renovering av din bostad.

Att beställa en kreditupplysning på en juridisk person, näringsidkare eller näringsanknuten person kräver inte legitimt behov, enl. Kreditupplysningslagen (KUL). Om du omfrågas som näringsidkare eller näringsanknuten (tex. ledamot i aktiebolag) påverkar förfrågningsuppgiften inte dig som privatperson, eftersom kreditupplysningen inte gäller dig som privatperson. Den som beställer en företagsupplysning måste vara säker på att den omfrågade är näringsidkare eller en näringsanknuten. Om frågeställaren är osäker, ska den person som omfrågas betraktas som privatperson.

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Nej, det krävs ett så kallat legitimt behov att beställa en kreditupplysning (personupplysning) på en privatperson enligt 9§ i Kreditupplysningslagen. Legitimt behov betyder att den som beställer kreditupplysningen ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Det kan till exempel vara att du vill hyra en bostad, ansöker om lån eller ska köpa något i en affär eller på internet som ska faktureras eller avbetalas. Det kan även vara en affärsförbindelse, exempelvis med en hantverkare vid renovering av din bostad.

Att beställa en kreditupplysning på en juridisk person, näringsidkare eller näringsanknuten person kräver inte legitimt behov, enl. Kreditupplysningslagen (KUL). Om du omfrågas som näringsidkare eller näringsanknuten (tex. ledamot i aktiebolag) påverkar förfrågningsuppgiften inte dig som privatperson, eftersom kreditupplysningen inte gäller dig som privatperson. Den som beställer en företagsupplysning måste vara säker på att den omfrågade är näringsidkare eller en näringsanknuten. Om frågeställaren är osäker, ska den person som omfrågas betraktas som privatperson.

Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Bisnode inhämtar fastighetsuppgifter från två källor. Fastighetsinnehav enligt senaste taxeringen levereras en gång per år från Skatteverket och visar den taxerade ägaren vid en viss tidpunkt. Aktuellt fastighetsinnehav uppdateras dagligen av Lantmäteriet och visar ditt fastighetsinnehav per dagens datum. Det är vår kund som avgör vilken information de vill ta del av, därför kan det vara olika uppgifter på de upplysningskopior som skickas till dig.

När du har fått ett meddelande från  minupplysning.se innebär det att någon har tagit en kreditupplysning på dig. När du loggar in på minupplysning.se ser du den exakta kopian som lämnats ut. Där kan du se namnet på frågeställaren, den person eller det företag som har beställt upplysningen. Ett konto på minupplysning är kostnadsfritt.

Ett avslag på en kreditansökan kan grunda sig på olika saker. Betalningsanmärkningar kan vara en sådan orsak, men även inkomst eller ålder kan spela roll. Det är alltid kreditgivaren (företaget som har beställt kreditupplysningen) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. För att få information om varför en kredit inte har beviljats måste du kontakta företaget där du sökt kredit (se upplysningskopian). Det är företaget som har beställt kreditupplysningen som ska kunna ge svar på orsaken till ett avslag.