Information om behandling av dina personuppgifter för marknadsaktiviteter

Personuppgiftsansvarig

Bisnode Sverige AB (nedan Bisnode) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas i Marketo (Marketing Automation plattform) när du fyller i dina kontaktuppgifter vårt formulär. Se kontaktuppgifter till Bisnode nedan.

Ändamål och rättslig grund

Ändamålet för Bisnodes behandling av dina personuppgifter är marknadsaktiviteter. Bisnode stöder sin behandling på en intresseavvägning som rättslig grund. 

Intresset och värdet för dig som individ är att kunna få personligt och intressant innehåll samt Bisnodes intresse är att förstå sina besökare bättre och därmed ge dig relevant innehåll. Vi säljer inte vidare denna data till tredje part.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som Bisnode kommer att behandla om dig när du fyller i ett kontaktformulär är namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, bransch samt bolag.

Kategorier av mottagare

Dina uppgifter behandlas främst av marknadsavdelningen på Bisnode Sverige samt kan komma att användas av Bisnodes koncernbolag i syfte att förstå våra kunder bättre. Underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter, t ex i syfte att drifta ett system.

Bisnode kommer inte att lämna ut eller sälja dina personuppgifter som samlats in här till tredje part för marknadsföringsändamål eller annat ändamål.

Underleverantörer, lagring och överföring

Bisnode använder sig av underleverantörer/personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla dina personuppgifter, t ex Bisnodes systemleverantör av Marketo eller CRM-leverantör. Lagring eller annan behandling sker endast inom EU.

Bisnode lagrar och sparar Dina personuppgifter under en tidsperiod om tre månader efter att du har fyllt i dina kontaktuppgifter. För att kunna ge dig intressant innehåll använder vi under denna tid en scoringmodell, en slags profilering som beroende på de aktiviteter du gör på Bisnodes hemsida  gör att vi kontaktar dig vid ett visat intresse. Om du inte har någon interaktion med oss under denna period (läser ett mail från oss, besöker någon av våra siter, besöker ett evenemang som arrangeras av oss och dylikt) så kommer dina personuppgifter att raderas.