Frågor & svar

Här är en översikt över de vanligaste frågorna vi får.

Bisnode har följt förslagen till en ny Dataskyddsförordning under lång tid och vi var därför väl förberedda när förordningen antogs. Bisnode startade omgående dels ett GDPR-projekt på koncernnivå och dels på lokal nivå i våra länder där vi arbetat med att löpande anpassa våra interna rutiner och processer till kraven i GDPR, utbildat vår personal samt anpassat utformningen av våra tjänster och leveranssätt.

De tjänster och produkter som Bisnode tillhandahåller baseras till viss del på behandling av personuppgifter.  Vissa av dessa tjänster och produkter kommer att omfattas av GDPR, medan andra är reglerade i speciallag (t.ex. kreditupplysningslagen) eller i grundlag. Vi har gått igenom våra tjänster för att säkerställa att de är anpassade och följer GDPR.

I vår översyn av alla produkter och leveranssätt har vi sett till att dessa är förenliga med gällande lagstiftning - oavsett om det är grundlag, speciallagstiftning och eller GDPR som är tillämplig.

Vänligen kontakta vårt GDPR team på epost: dininfo@bisnode.com alternativt telefon: 08-519 013 60