Sök
Bisnode's Corona Index
Uppdaterad statistik kommer att publiceras varje tisdag 

Utbrottet av Covid-19 fortsätter att påverka världen. På Bisnode har vi en mängd realtidsdata som kan berätta mer om det svenska affärsklimatet samt hur samhället påverkas. Därför har vi skapat ett Coronaindex för att kunna dela den senaste datan med dig.
 
Kommentarer och insikter om indexet:
Bisnode's Corona Index är baserat på data i realtid från Bolagsverket och omfattar endast aktiebolag. Tänk på att nyligen tillagda resultat kan påverkas av en tidsfördröjning i registrerad data – som justeras över tid.
 

Oktober 2020

Det totala antalet konkurser ökade märkbart i Sverige från vecka 13 (23/3 - 29/3) och framåt. Den negativa trenden kvarstod i flera månader men avtog under sommaren. För oktober 2020 har vi noterat en minskning av antalet konkurser med 31,7% jämfört med 2019, och när man tittar på YTD 2020/2019 är nivåerna ganska lika.

Större företag med en omsättning på över 25 miljoner kronor drabbades initialt i större utsträckning, med en ökning av konkurser på 51% under veckorna 13 - 24 och påverkade därefter ett relativt större antal anställda. Denna trend har också avtagit förutom företag med en omsättning mellan 25-50 miljoner SEK, där vi ser en ökning med 50% YTD-ökning från 2019 till 2020.
 
Hittills har vi inte sett några stora förändringar i betalningsanmärkningar.
 

Branscher

 

Taxi

I taxibranschen kan vi se en stor ökning av antalet konkurser jämfört med 2019. Från 38 till 67 konkurser mellan veckorna 13 - 35 (+ 76%). Det sker heller ingen inbromsning inom segmentet under augusti och september. Eftersom antalet berörda anställda per företag är ganska litet indikerar det att de drabbade taxibolagen är ganska små. 

 

Detaljhandel kläder

Jämfört med samma period (vecka 13-35) 2019 har antalet konkurser inom detaljhandel och segmentet kläder ökat från 38 (2019) till 66 (2020) konkurser, vilket är en ökning med 74%. Under augusti och september har denna sektor inte sett samma ökning under våren och sommaren. Antalet berörda anställda har varit detsamma, vilket tyder på att stora företag har större problem.

 

Restaurang och hotell

Detta är en bransch som har drabbats hårt av Coronaviruset redan från början av pandemin. Med en dramatisk ökning av antalet berörda anställda. Trenden avbröts  under sommaren och en minskning för augusti och september har noterats, med 59 konkurser 2020 jämfört med 96 under samma period 2019.

 

 

PRESS

För ytterligare information om Bisnode Index kontakta Tomas Hedenius, marknadschef Bisnode Scandinavia.
Mobil: 070-247 29 02  E-post: tomas.hedenius@bisnode.com  

Hur hög risk kan du hantera?

Vi hjälper dig förstå vilken inverkan COVID-19 kan ha på din kundportfölj

Kolla upp ditt COVID-19 Impact Index nu

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy om sekretess

Våra experter på kreditriskbedömning pratar om hur man driver företag och samhälle framåt med data och analys

Bisnode Studio
Vårt kunskapscentrum för webbseminarier, paneldebatter och annat inspelat innehåll.
Detta avsnitt: 
Vem kan du lita på?
Hur bör företag agera i en högst ovanlig situation? Vad är
viktigt att ta hänsyn till och hur utvärderar du affärspartners
krediter under en kris? Ta del av tipsen från våra expeter på
kreditriskbedömning.