Bristande uppdateringar av kreditinformation


2019-01-16: Dagsaktuell data i Bisnodes tjänster
Bisnodes tjänster för betalningsanmärkningar och skuldsanering är nu dagsaktuella men saknar fortfarande vissa uppgifter för perioden mellan 4-14 december. Det är dock ytterst få gäldenärer som vi saknar data om i nuläget.

Vi väntar fortfarande på en fullständig rättelse från Kronofogden för perioden 4-14 december.


2019-01-03: Oförändrat läge
Läget är fortsatt oförändrat; uppdateringar avseende betalningsanmärkningar och skuldsanering saknas fortfarande.


2018-12-21: Ingen uppdatering
Läget är oförändrat. Ingen uppdatering kommer att kunna ske före julhelgen.


2018-12-18: Försenad leverans

Den uppdatering Kronofogden planerat genomföra i början av denna vecka är uppskjuten. Vi för löpande dialog med Kronofogden men kan i dagsläget inte ge besked om exakt när en uppdatering kan komma att ske.


2018-12-13: En uppdatering kommer att ske inom kort
Vi har fått information från Kronofogden om att de hyser förhoppningar om att komma till rätta med de tekniska problemen inom kort. Vår bedömning är att en uppdatering kommer att kunna ske i början av kommande vecka. Därefter behöver vi ytterligare tid för att testa och säkerställa kvalitén på de datafiler vi mottagit.

2018-12-07
På grund av otydligheter i leveransen från Kronofogden saknas sedan 3 december 2018 uppdateringar i våra system avseende betalningsanmärkningar och skuldsanering. Situationen uppstod i samband med att Kronofogden genomförde ett byte till ett nytt leveranssystem.

 

För dig som användare av våra tjänster innebär det att förändringar som gjorts efter 3 december 2018 inte uppdaterats i våra kredittjänster. Samtliga kreditupplysningsföretag i Sverige är berörda.

Vi har löpande kontakt med Kronofogden för att så snart som möjligt komma till rätta med problemen och kvalitetssäkra våra kredittjänster. I dagsläget kan vi inte säga när problemet är löst.

Vi beklagar de eventuella besvär detta medför. Här publicerar vi löpande information om hur arbetet fortskrider. Du kan också anmäla dig här info@bisnode.com för att få mail med driftinformation om våra kredittjänster.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-558 059 00 eller kredit.se@bisnode.com

Hur ska jag som privatperson hantera detta?
Om du som privatperson upptäcker att Bisnode har felaktig information är du välkommen att kontakta kundservice på kredit.se@bisnode.com

 

FAQ gällande leveranser från Kronofogden:

Ändringar och uppdateringar avseende betalningsanmärkningar (utslag hos Kronofogden) samt skuldsanering (gäller allmänna mål, exempelvis skatter, böter, studiemedel) som skett efter den 3/12 2018 saknas. Dessa uppgifter kan påverka scoringen för privatpersoner och kreditrating för företag i Bisnodes tjänster. 

I samband med att Kronofogden genomförde ett byte av leveranssätt av datafiler uppstod ett problem som medförde att vi inte kunnat uppdatera viss information i våra kredittjänster. Samtliga kreditupplysningsföretag har påverkats. Vi för nu en tät dialog med Kronofogden för att så snart som möjligt komma till rätta med problemen och kvalitetssäkra våra kredittjänster.

Vi för nu en tät dialog med Kronofogden för att så snart som möjligt komma till rätta med problemen och kvalitetssäkra våra kredittjänster. I dagsläget kan vi dock inte svara på när problemet kommer att vara löst.

Så snart vi kommit tillrätta med oklarheterna så kommer vi att kommunicera detta på Bisnodes webbplats.

I förhållande till den stora populationen privatpersoner och företag i Sverige är det endast en mindre andel som berörs.

Varje kund får själv avgöra i vilken utsträckning man ser att detta har påverkan för de beslut man tar kopplat till de affärer man gör. Vi rekommenderar att varje kreditansvarig/kreditchef gör en riskbedömning för hur stor påverkan detta kan ha för verksamheten.