Offentlig sektor

checkmark.svg

Få värdefulla insikter genom djupgående artiklar

checkmark.svg

Öka din branschförståelse med anpassade lösningar

checkmark.svg

Ligg steget före med hjälp av de senaste trenderna

Data som tillförlitligt beslutsstöd

Data som tillförlitligt beslutsstöd

Kommuner och myndigheter hanterar dagligen frågor som är avgörande för både privatpersoner och företag. Det kan handla om stora strategiska investeringar eller beslut som påverkar individen. Det alla frågor har gemensamt är att de behöver rätt beslutsunderlag för att säkra en tillförlitlig och rättvis hantering. När ledningen sitter med viktiga utvecklingsfrågor krävs inte bara korrekt data och analyser utan även att information och resultat kan presenteras på ett begripligt och lättillgängligt sätt. För högt belastade tjänstemän är korrekta och verifierade underlag avgörande men också möjligheten att kunna förlita sig på att de är fullständiga. När allt förväntas ske i ett allt högre tempo är förutsättningar för fungerande rutiner grundläggande. Inte minst för att minska stress för personalen och för att medborgarna ska kunna bemötas på ett likvärdigt sätt oavsett handläggare.

När hantering och beslut blir allt mer komplexa finns det samtidigt fler lösningar att tillgå. Tillgång till data, relevanta insikter och rätt verktyg möjliggör säkra beslutsunderlag, effektiva rutiner och förståelse för medborgarna. På så sätt finns förutsättningarna för att säkerställa rättvis behandling och korrekta beslut samt att kommuner och myndigheter fortsatt kan förbli attraktiva arbetsgivare. Smart data gör det möjligt.

Södertälje kommun sparade 47 miljoner med rätt beslutsstöd

Socialtjänsten i Södertälje kommun fick mer tid för klienterna när de införde nya riktlinjer för försörjningsstöd med hjälp av Bisnodes informationstjänst för personuppgifter. Resultatet blev 47 miljoner sparade skattekronor redan det första året.

Läs mer

Så navigerar Sjöfartsverket på informationshavet

Med snabb tillgång till rätt information räddar de liv

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig nu, vill du avsluta din prenumeration är det bara ett klick bort.